Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-07-26   Šventinis pavakarojimas – su knygomis ir jų kūrėjais
 
 

Liepos 23-osios vakarą Anykščių priemiestyje Ažupiečiuose, svetingame muziejaus kiemelyje po senaisiais Baranauskų beržais, savo jaunystėje poetui Antanui Baranauskui šakomis mojusiais, skyrėme pavakaroti su Anykščių knyga. Šioje istorinėje vietoje buvo surengtas anykštėnų išleistų knygų: Osvaldo Janonio „Surdegis 1510-1940 metais“, Anykščių krašto tremtinių ir politinių kalinių prisiminimų rinkinio „Gyvoji atmintis“ bei Mildos Telksnytės ir Vygando Račkaičio istorinio romano „Daumanto kalavijas“ ir apysakos „Kamanė Dūzgalė“ pristatymas.

Taip simboliniu „Anykščių knygos“ vardu suvienijome įvairių knygos kūrėjų siekį tęsti Anykščių literatūrinės kūrybos tradiciją, įamžinti savo krašto praeities akcentus ar pabandyti sustabdyti laiką, fiksuojant gyvuosius prisiminimus.

Anykščių muziejaus kiemelyje - pavakarojimas su knyga

Pavakaroti su knyga Anykščiuose susirinko ir surdegiečiai, ir troškūniečiai.

Prof. O. JanonisAnykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos organizuoto vakaro metu visų pirma žvalgėmės po profesionaliausią Anykščių kraštotyros leidinį – nacionalinės svarbos prof. Osvaldo Janonio parengtą ir išleistą kraštotyrinį žinyną „Surdegis 1510-1940 metais“. Anykštėnų svečias šios knygos autorius habilituotas humanitarinių mokslų, komunikacijos ir informacijos daktaras prof. O. Janonis pasakojo, kaip jaunystėje buvo pastūmėtas gilintis į savo krašto praeitį, kaip šį siekį įgyvendino, skirdamas savo laisvalaikį archyvinių dokumentų studijoms ar istorijos mįslėms spręsti.

Lyg profesionalaus kraštotyrininko veiklos atspindys vakaro metu nuskambėjo surdegietės Danutės Deresevičienės skaitoma knygos ištrauka apie Surdegio Dievo Motinos ikonos „keliones“. Surdegio bendruomenės atstovės dėkojo žymiajam kraštiečiui už tai, kad jo iniciatyvos dėka Surdegis atgauna savo istorinę svarbą, o leidinys suteikia postūmį šio krašto praeitimi toliau domėtis. Surdegiečius maloniai nudžiugino svečio pranešta žinia apie jo jau ruošiamą Surdegio enciklopedinį žinyną. Kaip jaunystės aidas prof. O. Janonio širdį virpino Troškūnų etnografinio ansamblio „Malmaža“ ir jo vadovės Daivos Gašpuitytės daina.

Kita reikšminga Anykščių knyga – Miesto šventės ir Pasaulio anykštėnų VI suvažiavimo išvakarėse išleistas Anykščių krašto tremtinių ir politinių kalinių prisiminimų rinkinys „Gyvoji atmintis“ – suteikė džiaugsmo ir knygos rengėjams, ir skaitytojams. Juk spėta šiuos prisiminimus laiku išgirsti ir užfiksuoti, nes žmogus kaip gyvasis atminties šaltinis – toks laikinas šioje žemėje.

Prof. A. TylaŠios knygos tikriausiai nebūtų buvę, jei ne Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, habilituotas humanitarinių mokslų, istorijos daktaras prof. Antanas Tyla. Tai jis, kaskart bendraudamas su anykštėnais, vis primindavo apie būtinybę gausinti istorijos šaltinius ir skubėti grįžti prie tremties tematikos: „Kada gi imsitės?..“ – vis sakydavo garbusis istorikas. Pristatydamas šią knygą, prof. A. Tyla akcentavo, kad kelerių metų darbas, kurio ėmėsi ir jį atliko leidinio rengėjos tremtinės Liudvika Danielienė ir Prima Petrylienė, yra neįkainojamos vertės istorijos liudijimas.

Vakarodami sutarėme – knygą „Gyvoji atmintis“ reikia skaityti ne garsiai, o kiekvienam asmeniškai, kaskart gyvenant drauge su pasakotoju ir mėginant įsivaizduoti save jo vietoje – kaip gi mes pasielgtume, jei mums tektų tokia gyvenimo dalia. Šis sutarimas buvo tarsi paskatas knygai plisti tarp skaitytojų – Miesto šventės savaitgalį šie tremtinių prisiminimai buvo didžiausią paklausą turėjusi Anykščių knyga.

Apie savo patyrimus, patirtus išgyvenimus, po dešimtmečių vėl beldžiantis į tremtinių ir politinių kalinių atmintį, kaupiant tekstus knygai, mums papasakojo abi šios knygos sudarytojos.

Atsiminimų rinkinio sudarytojos P. Petrylienė ir L. Danielienė

Tremtinių duona iš P. Petrylienės rankų - Anykščių muziejaus direktoriui A. VerbickuiKaip padėką už postūmį ir pagalbą jos įteikė tremtinių duonos kepalus prof. A. Tylai ir knygą išleidusio Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktoriui Antanui Verbickui. Emocijas, sklindančias iš naujojo leidinio, mums sustiprino anykštėnų tremtinių choro daina.

Anykštėnų indėlį grožinės literatūros srityje šią vasarą reprezentuoja Anykščių Garbės piliečiai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, drauge išleidę dvi naujas knygas – istorinį romaną „Daumanto kalavijas“ bei apysaką „Kamanė Dūzgalė“. Ilgai brendę ir dar ilgiau laukę savo pasimatymo su skaitytoju reikšmingiausi paskutiniais metais Anykščiuose gimę grožinės literatūros kūriniai pristato jų autorius kaip kūrybinio atkaklumo pavyzdžius. Jie ir vėl liudija jų kantrybę brandinti savo kūrybines idėjas dešimtmetį ar ilgiau, tik tuomet atverti jas skaitytojams.

Rašytojas V. Račkaitis

Kūrybos perspektyvas apžvelgęs vienas iš knygų autorių V. Račkaitis sakė, kad istorinio romano tematika jo kūrybos virtuvėje nebus tęsiama, tačiau rašytojų šeimoje suka naujos idėjos, ruošiamos naujos knygos. Gaivaus anykštėnų žodžio pavyzdžiu tapo mokytojos Rasos Poškuvienės perskaityta ištrauka iš „Kamanės Dūzgalės“.

Anykštėnų indėlį į nacionalinę istorinio romano tradiciją paryškino vakarojančiųjų su knyga gretas papildę svečiai – Anykščiuose užaugęs istorikas Tomas Baranauskas ir jo žmona Inga Baranauskienė, ką tik išleidusi istorinį romaną „Durbės mūšis. Nepasidavę lemčiai“. Šios autorės debiutu istorinėje beletristikoje laikytina knyga atspindi tokį patį atsakingą požiūrį į istorinį faktą, kokiu pasižymi ir vyresniosios kartos kūrėjai M. Telksnytė su V. Račkaičiu. Skirtingų kartų atstovai iš XXI amžiaus pradžios pažvelgė į tą patį XIII amžių, bet pasirinko skirtingas stebėjimo vietas. Pasak istoriko T. Baranausko, abiejuose istoriniuose romanuose išdėstytos profesionalios versijos yra reikšmingas šaltinis savo krašto praeičiai pažinti.

Su anykštėnai ir Anykščių knyga vakarojo (pirmoje eilėje iš kairės) Vygandas ir Milda Račkaičiai, Antanas Tyla, Tomas ir Inga Baranauskai bei jaunystės krašto bendruomenės moterų apsuptyje - Osvaldas Janonis

Peržvelgti paskutinių metų anykštėnų knygų lentyną, išskirti joje reikšmingiausius leidinius ateityje bus neatsiejama Anykščių miesto švenčių ir Pasaulio anykštėnų suvažiavimų tradicija ir anykštėnų bibliotekininkų garbinga pareiga.

Tautvydas Kontrimavičius (www.anyksciuvb.lt)

Violetos Matelienės nuotraukos

 
 
    Atgal...