Kazys BARONAS
  Gimimo data: 1890-06-12
Gimimo vietovė: Viešintos (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistas

2020-01-02   |   Spausdinti

Lankė Mintaujos (dabar – Jelgava, Latvija) gimnaziją ir "Saulės" mokytojų kursus Kaune.

1907 m. rugsėjį K. Baronas išvyko į JAV, kur liko iki gyvenimo pabaigos, buvo JAV lietuvių spaudos bendradarbis, redaktorius.

1908–1911 m. jis bendradarbiavo laikraštyje "Vienybė Lietuvninkų", 1909–1910 m. – laikraštyje "Kova", 1911 m. – žurnale "Laisvoji mintis".

1913–1914 m. jis buvo mėnesinio juokų ir satyros laikraščio "Šakė", ėjusio 1913–1916 m. Čikagoje, redaktorius.

1920–1922 m. K. Baronas buvo iliustruoto humoro ir satyros žurnalo "Kardas", leisto 1916–1923 m. Vorčesteryje (Worcester, Masačiūsetso valstija) redaktorius, redakcinės kolegijos narys.

1916–1938 m. jis buvo Čikagoje leisto laikraščio "Naujienos" redakcinės tarybos narys.

1947 m. K. Baronui buvo suteikta JAV pilietybė.

Buvo vedęs, žmona Michalina Umbražiūnaitė-Baronienė-Baronas (1892–1985). Dukterys Helen Milda Baronas-Vaivada (1915–2004) ir Liliana Baronas (g. 1920 m.).

Mirė 1949 m. rugsėjį Čikagoje (Ilinojaus valstija, JAV). Palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse Džastise (Justice, Ilinojaus valstija, JAV).