Henrikas JUKNEVIČIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1912-07-08
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Inžinierius energetikas ir statybininkas, vadovas

2017-02-17   |   Spausdinti

Tėvai: Adomas Blaževičius-Juknevičius ir Kazimiera Gabytė-Juknevičienė. Broliai ir seserys: Vladislovas Adomas Juknevičius-Blaževičius (1914–?), Zofija Juknevičiūtė-Motiejūnienė (1916–?), Stanislava Juknevičiūtė-Blaževičiūtė (1918–1918), Jonas Juknevičius-Blaževičius (1919–?).

1912 m. liepos 19 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo Anykščių vikaras Jonas Šinkūnas, krikštatėviai buvo Boleslovas Gabia su seserimi Veronika Gabyte.

1944 m. vasarą H. Juknevičius subūrė nagingus anykštėnus (Joną Juknevičių, Vaclovą Petrašką, Joną Balčiūną) į brigadą ir organizavo Anykščių elektrinės darbą, nutrūkusį praslinkus Antrojo pasaulinio karo frontui. Jo rūpesčiu operatyviai buvo atkurtas turbinų darbas: 1944 m. liepos 17 d. iš miesto pasitraukus vokiečiams, liepos 20 d. elektros energija jau pradėta tiekti miesto ligoninei – tuo metu elektros neturėjo net ir didieji Lietuvos miestai. Sutaisius užtvanką ir elektrinę, nuo 1945 m. rugsėjo 15 d. elektrinė pradėjo tiekti elektros energiją visam Anykščių miestui.

Paskirtas 1945 m. rugpjūčio 19 d., 1945–1947 m. H. Juknevičius buvo pirmasis Anykščių elektrinės vedėjas.

1947 m. kovo 1 d. Utenos rajono elektromechaninę dirbtuvę perkėlus į Anykščius, H. Juknevičius buvo paskirtas jos viršininku ir šiai įmonei vadovavo 1947–1955 m. Keliskart keičiant įmonės pavadinimą, 1950–1951 m. jis vadovavo Anykščių tarprajoninei elektromechaninei dirbtuvei, 1951–1953 m. buvo Vilniaus srities statybos-elektromontažo kontoros, 1953–1955 m. – Anykščių tarprajoninės statybos-elektromontažo kontoros viršininkas.

Jam vadovaujant, buvo pradėta kurti šios įmonės, vėliau išaugusios į bendrovę "Anykščių energetinė statyba", gamybinė bazė. H. Juknevičius vadovavo naujų hidroelektrinių statybai Lietuvoje: buvo pastatyta antroji 30 kilovatų galios hidroelektrinė Anykščiuose ant Anykštos upės (1948 m.), baigta statyti Lentvario HE (1951 m.), Pastrėvio (Vievio) HE (1953 m.), Druskininkų HE (1954 m.), jo vadovaujama įmonė statė naujas Eišiškių, Varėnos ir Kapčiamiesčio hidroelektrines. Jo vadovaujama įmonė palaipsniui elektrifikavo ir Anykščių miestą bei aplinkinius kaimus. 1953 m. jo vadovaujama įmonė kaip subrangovas statė ir Anykščių vidurinės mokyklos pastatą.

Paskirtas 1956 m. sausio 1 d., 1956–1958 m. H. Juknevičius dirbo Kapsuko (dabar – Marijampolė) tarprajoninės statybos-elektromontažo kontoros viršininku. Jis organizavo Vilkijos (Kauno r.) ir Kėdainių miestų elektrifikavimą.

Pertvarkius įmonę, 1958–1960 m. H. Juknevičius dirbo Energetikos statybos tresto Kapsuko montavimo aikštelės viršininku, 1960–1964 m. buvo šio tresto Kapsuko statybos montavimo valdybos viršininkas, kol 1964 m. sausį išėjo į pensiją. Jo vadovaujama įmonė tiesė magistralines elektros perdavimo linijas, padėjusias sukurti vieningą elektros tiekimo tinklą.

Susituokė 1938 m. rugpjūčio 28 d. Anykščių bažnyčioje, žmona Stefanija Adamonytė-Juknevičienė. Sūnus Rimantas Juknevičius – pedagogas, muitinės pareigūnas. Anūkai: Henrikas Juknevičius – inžinierius statybininkas, sportininkas tinklininkas, Rimantas Juknevičius (1966–1991) – studentas radijo inžinierius, laisvės gynėjas, žuvęs Sausio 13-ąją, Vyties Kryžiaus ordino kavalierius, ir Tomas Juknevičius.

Mirė (?)