Bronius MALDEIKIS
  Gimimo data: 1918-04-29
Gimimo vietovė: Kuniškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Miškininkas, politinis kalinys

2016-11-02   |   Spausdinti

Tėvai: Kazimieras Maldeikis (1882–?) ir Angelė Zlatkutė-Maldeikienė – žemdirbiai ūkininkai. Sesuo Stanislava Maldeikytė (1914–?), brolis Vladislovas Maldeikis (1917–?).

1918 m. gegužės 5 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Juozapas Norvila.

1941 m. baigė Vilniaus vidurinę miškų mokyklą.

1941–1942 m. B. Maldeikis dirbo Vilniaus ir Ašmenos miškų urėdijose girininku be girininkijos, 1942–1944 m. buvo Naujosios Vilnios miškų urėdijos Naujosios Vilnios girininkas. 1945–1946 m. jis buvo Vilniaus miško pramonės ūkio Naujosios Vilnios girininkijos girininkas, 1945–1946 m. – to paties ūkio Taurų girininkijos girininkas.

1948 m. liepos 18 d. jis buvo represuotas ir 1948–1955 m. kalinamas Norilsko lageryje (Krasnojarsko kraštas, Sibiras, Rusija).

Į Lietuvą grįžęs 1955 m. kovo 15 d., 1955–1957 m. B. Maldeikis dirbo Trakų miškų ūkio Merkio girininko padėjėju.

Nuo 1957 m. iki gyvenimo pabaigos jis dirbo Kaišiadorių miškų ūkyje, miško pramonės ūkyje. 1957–1959 m. jis buvo Rumšiškių girininkijos girininkas, 1959–1984 m. – Pravieniškių girininkijos girininkas.

Per 25 darbo metus Pravieniškių girininkijoje B. Maldeikis paliko gilius savo veiklos pėdsakus visose miškininkystės srityse. 1960–1963 m. jis organizavo Pravieniškių girininkijos administracinio pastato su 2 gyvenamaisiais butais statybą. Statant Pravieniškių medienos sandėlį, iškilo būtinybė tiesti naujus žiedinius miško kelius stiebams vežti. Pravieniškių girininkijos teritorijoje, kur vyrauja šlapi miškai, 1969–1972 m. jis organizavo didelės apimties melioracijos darbus Pravienos upelio baseine, 950 ha plote. Girininkas B. Maldeikis pasižymėjo profesionalumu ir įžvalgumu, palaikydamas gerus ryšius su kelių tiesimo bei melioracijos darbus vykdančiais rangovais.

Už ilgametį ir gerą darbą jis buvo apdovanotas Lietuvos SSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos bei šakos profsąjungos respublikinio komiteto Garbės raštu (1968 m.).

Buvo vedęs, žmona Agnietė Šiškaitė-Maldeikienė iš Vilkiškių (Kaišiadorių r.).

Mirė 1984 m. rugpjūčio 13 d. Rumšiškėse (Kaišiadorių r.). Palaidotas Rumšiškių kapinėse.

B. Maldeikio gyvenimas ir veikla pristatoma biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 2-ajame tome (1997 m.) ir Vidmanto Zabarausko kraštotyros monografijoje "Darbai ir žmonės : Kaišiadorių miškų urėdijos istorija" (2008 m.).