Liudvika KAUKĖNAITĖ
  Gimimo data: 1941-06-30
Gimimo vietovė: Pienagalio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkė pedagogė edukologė

2015-04-12   |   Spausdinti

Tėvai: ? Kaukėnas ir Marija Kaukėnienė. Augo šešių vaikų šeimoje su dviem seserimis ir trim broliais, buvo jauniausia. Brolis Vladislovas Kaukėnas (g. 1927 m.) – pedagogas, agronomas, sesuo Stanislava Kaukėnaitė.

1949–1956 m. mokėsi Latavėnų (Anykščių r.) pradinėje, septynmetėje mokykloje, 1956–1960 m. baigė Viešintų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą 7-ojoje jos abiturientų laidoje.

1960–1961 m. L. Kaukėnaitė dirbo kaimo parduotuvės vedėja, paskui klubo-skaityklos vedėja.

1961–1962 m. ji baigė vienerių metų chorvedžių kursus prie Anykščių septynmetės muzikos mokyklos, įgijo saviveiklinio choro vadovės specialybę.

1962–1964 m. ji dirbo Anykščių ir Panevėžio rajonuose kaimo kultūros namų direktore, meno vadove, buvo aštuonmetės mokyklos muzikos mokytoja.

1964–1968 m. L. Kaukėnaitė studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Pedagogikos fakultete defektologiją, įgijo pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės išsilavinimą. Studijų metais 1964–1967 m. ji dirbo šio instituto muzikos kabinete laborante, 1967–1968 m. buvo defektologijos kabineto laborantė.

1968–2009 m. L. Kaukėnaitė dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą Šiaulių pedagoginiame institute, po aukštosios mokyklos pertvarkymo nuo 1997 m. Šiaulių universitete, kol išėjo į pensiją.

1968–1971 m. ji buvo Defektologijos katedros defektologijos kabineto vyresnioji laborantė, logopedijos dėstytoja ir Anomalių vaikų tyrimo laboratorijos prie Defektologijos katedros jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

1971–1974 m. ji studijavo Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) A. Gerceno valstybinio pedagoginio instituto aspirantūroje. 1976 m. ji parengė ir šiame institute apsigynė disertaciją "Elgesio kultūros ugdymas pagalbinės mokyklos pirmoje klasėje", buvo pedagogikos mokslų kandidatė, 1993 m. nostrifikuota socialinių mokslų, edukologijos daktarė.

1974–1977 m. L. Kaukėnaitė dirbo Specialiosios pedagogikos fakulteto Defektologijos  katedroje vyr. dėstytoja, 1977–1982 m. buvo šios katedros docentė. 1982 m. lapkritį pertvarkius katedrą, 1982–2009 m. ji buvo Specialiųjų metodikų, Specialiosios didaktikos katedros docentė.

L. Kaukėnaitės mokslinių interesų sritis – technologijų specialioji didaktika, neįgalių asmenų profesinis rengimas.

Ji skaitė darbų ir specialiosios metodikos (technologijų didaktikos) kursą Specialiosios pedagogikos fakulteto specialiosios pedagogikos ir logopedijos, specialiosios pedagogikos ir kūno kultūros, surdopedagogikos, tiflopedagogikos programų studentams, darbų terapijos kursą – socialinės pedagogikos ir psichologijos programos studentams.

L. Kaukėnaitė skaitė paskaitas Pedagogų profesinės raidos centre, Šiaulių universiteto tęstinių studijų institute, mokslinėse konferencijose.

Ji buvo Švietimo plėtotės centro nepriklausoma ekspertė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė, Socialinio ir dorinio ugdymo bei Tiksliųjų mokslų, technologijų, gamtamokslinio ugdymo, sveikatos ir kūno kultūros ekspertų komisijų nepriklausoma ekspertė, dalyvavo projektinėje veikloje.

Ji parengė ir paskelbė 78 mokslines publikacijas: mokymo priemonių ir programų, straipsnių, pranešimų.

L. Kaukėnaitės moksliniai ir metodiniai leidiniai:

1982 m. – "Aplikacijos darbų mokymas pagalbinės mokyklos žemesnėse klasėse".

1983 m. – "Darbų iš natūralių medžiagų mokymas pagalbinės mokyklos žemesnėse klasėse".

1984 m. – "Darbas su popieriumi pagalbinės mokyklos pirmoje klasėje".

1985 m. – "Mokymas dirbti su viela ir metalo konstruktoriumi pagalbinės mokyklos III klasėje".

1986 m. – "Mokymas lipdyti pagalbinės mokyklos žemesnėse klasėse".

1988 m. – "Mokymas dirbti su audiniais pagalbinės mokyklos pirmoje klasėje : paskaitų konspektas".

1989 m. – "Lipdymas pagalbinėje mokykloje : metod. rekomendacijos".

1991 m. – "Mokymas dirbti su audiniais pagalbinės mokyklos II–III klasėje : paskaitų konspektas".

1993 m. – "Mokymas dirbti su siūlais specialiosios mokyklos (sutrikusio intelekto vaikams) IV klasėje : paskaitų konspektas".

1996 m. – "Darbų pavyzdžiai III–IV lavinamajai klasei".

1998 m. – "Gamtinių medžiagų paruoša" (kitas leidimas – 2000 m.), "Kad viską padarytų ir dar primanytų : mokymo priemonė".

2006 m. – "Tekstilės technologijų specialioji didaktika I–IV klasei : metodinė priemonė".

Sovietiniais metais L. Kaukėnaitė buvo apdovanota Lietuvos liaudies švietimo pirmūnės ženkleliu, Darbo veterano medaliu.

L. Kaukėnaitės gyvenimas ir veikla pristatoma Tautvilio Užos sudarytame kraštotyros rinkinyje "Viešintų mokykla lyg vakar palikta" (2014 m.).