Eliezeris HEIMANAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Elyezer Heyman
Gimimo data: 1908-00-00
Gimimo vietovė: Kavarskas (Anykščių r.) »

Trumpai:
Rašytojas prozininkas, vertėjas

2016-03-14   |   Spausdinti

1908–1915 m. augo Kavarske, kol Pirmojo pasaulinio karo pradžioje su tėvais pasitraukė į Rytus, keletą metų gyveno Minske (Baltarusija).

Grįžęs į Lietuvą, apie 1919–1920 m. gyveno Ukmergėje, nuo 1920 m. iki gyvenimo pabaigos – Kaune. E. Heimanas mokėsi Kauno ješibote (žemesniųjų žydų dvasininkų seminarijoje), vėliau – Kauno hebrajų gimnazijoje. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultete teisę.

Mokydamasis gimnazijoje, E. Heimanas pradėjo rašyti smulkiosios prozos kūrinėlius, 1926 m. debiutavo pirmuoju apsakymu laikraštyje "Di yidishe shtime" ("Žydų balsai"). Vėliau jo kūryba 1928–1941 m. buvo publikuojamas Kauno žydų periodikoje: laikraščiuose ir žurnale "Shtraln" ("Spinduliai", 1941 m.) bei kūrybos rinkiniuose: "Mir aleyn" ("Mes patys", 1928 m.), "Shlyakhn" ("Vieškeliai", 1932 m.), "Bleter" ("Lapai", 1938 m.), "Ringen" ("Žiedai", 1940 m.). Jo apsakymus hebrajų kalba skelbė Tel Avivo (Izraelis) spauda.

E. Heimano kūryba pasižymėjo ryškiais natūralistiniais Lietuvos kaimo ir miesto žydų gyvenimo vaizdais, istorinė apysaka "Abraomas Mapu" atskleidė XIX a. vidurio Kauno gyvenimo panoramą. Novelėje "Paskutiniai žydai" jis pasakojo apie Malgažatavos kaimo, esančio netoli jo gimtinės Kavarsko, žydų likimą.

1940–1941 m. jis skelbė savo kūrybą Lietuvos komunistų partijos dienraštyje jidiš kalba "Der Emes" ("Tiesa"), 1941 m. šio dienraščio novelių konkurse laimėjo pirmąją vietą.

Jis išvertė į hebrajų kalbą literatūros kūrinių iš lietuvių ir rusų kalbų.

1941 m. vasarą, prasidėjus vokiečių okupacijai, E. Heimanas buvo įkalintas Kauno žydų gete. Okupacijos laikotarpiu 1941–1944 m. jis dirbo Kauno aerouoste eiliniu darbininku.

Buvo vedęs, žmona Cipojra Heiman.

Mirė 1944 m. birželį Kaune – žuvo per gaisrą slėptuvėje, kur bandė slėptis nuo okupantų represijų, likviduojant Kauno getą.