Izidorius SEDLECKIS
  Gimimo data: 1831-01-19
Gimimo vietovė: Pūkų k. (Sedos parapija, Mažeikių r.)

Trumpai:
Kunigas, bajoras

2018-12-26   |   Spausdinti

Tėvai: Pranciškus Sedleckis ir Petronėlė Burbaitė-Sedleckienė – dvarininkai bajorai.

1831 m. sausio 20 d. Sedos bažnyčioje jį pakrikštijo kunigas Vincentas Vainavičius, krikštatėviai buvo kilmingieji Izidorius Dapševičius ir Uršulė Vajėgienė, Aloyzo Vajėgos žmona.

1850–1855 m. studijavo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Varniuose (Telšių r.).

1855 m. pradžioje I. Sedleckis buvo įšventintas kunigu.

Nuvykęs 1855 m. vasario pabaigoje, 1855–1856 m. jis tarnavo Sedos parapijoje vikaru, kol 1856 m. liepos pabaigoje buvo perkeltas į kitą parapiją

Atvykęs 1858 m. balandžio viduryje, 1858–1859 m. I. Sedleckis buvo Kavarsko (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras, talkino klebonui Aleksandrui Jacevičiui. 1859 m. balandžio viduryje jis buvo perkeltas į kitą parapiją.

Nuo 1862 m. vasario iki gyvenimo pabaigos I. Sedleckis gyveno ir tarnavo Panevėžyje. 1862–1863 m. jis buvo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo parapijos vikaras, 1863–1866 m. buvo šios parapijos administratorius. Nuo 1866 m. birželio iki gyvenimo pabaigos jis buvo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo parapijos klebonas.

Mirė 1868 m. gruodžio 24 d. Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio kapinėse prie kitų kunigų.