Fortūnatas BILEVIČIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Billewicz
Gimimo data: 1838-00-00

Trumpai:
Kunigas

2019-09-23   |   Spausdinti

Tėvai – dvarininkai bajorai.

Vaikystėje mokėsi namuose ir Vilniaus pranciškonų vienuolyne, ten pradėjo ir dvasines studijas. 1861–1862 m. tęsė studijas Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Varniuose (Telšių r.) ir 1862 m. kovo 31 d. jas baigė.

1862 m. F. Bilevičius buvo įšventintas kunigu.

1862–1874 m. jis tarnavo Žemaičių vyskupijos parapijose vikaru.

Atvykęs 1874 m. rudenį, 1874–1881 m. F. Bilevičius buvo Traupio (Anykščių r.) Šv. Onos parapijos klebonas.

1881–1886 m. jis tarnavo Veiviržėnų (Klaipėdos r.) Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonu. 1882 m. jo rūpesčiu buvo atnaujintas bažnyčios interjeras, sutvarkyta išorė, bet dėl užklupusių ligų platesnės veiklos nebeišvystė. Veiviržėnuose jis ugdė vikarus: 1881–1884 m. – Jeronimą Sipavičių, 1883 m. – Juozapą Gedmintą, 1885–1886 m. – Petrą Čekanauską.

Mirė 1886 m. gruodžio 8 d. Veiviržėnuose (Klaipėdos r.), aukodamas Šv. Mišias. Palaidotas Veiviržėnų kapinėse. Kapą ženklina Petronėlės ir Antano Poškų bei Barboros Šimkienės lėšomis pastatytas paminklas.