Jonas RAGAIŠIS
  Gimimo data: 1932-01-02
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Žurnalistas

2019-10-12   |   Spausdinti

Tėvai: Juozapas Ragaišis (1872–1954) ir Ona Pipiraitė-Ragaišienė (1894–1982) – amatininkai. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Sesuo ir brolis: Stanislava Ragaišytė-Sriubienė (g. 1936 m.) ir Povilas Ragaišis (g. 1938 m.).

1952 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą.

1952–1954 m. J. Ragaišis dirbo žinybinio laikraščio literatūriniu darbuotoju, buvo atsakingasis sekretorius, redaktorius. 1954 m. jis trumpai dirbo "Valstiečių laikraščio" korespondentu.

1954 m. mobilizuotas į privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, 1954–1957 m. J. Ragaišis buvo karinio laikraščio korespondentas.

1957–1961 m. jis toliau dirbo "Valstiečių laikraščio" korespondentu, buvo šio respublikinio laikraščio literatūrinis darbuotojas.

Nuo 1961 m. J. Ragaišis ilgą laiką dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komiteto radijo korespondentu, buvo vyresnysis redaktorius, žemės ūkio skyriaus vedėjas, rengė radijo laidas kaimo tematika: nuo 1962 m. – "Kolūkietiška radijo stotis", vėliau – "Gimtoji žemė" – vieną populiariausių radijo laidų.

Jis studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultete biologijos-žemės ūkio pagrindų specialybe, 1965 m. baigė tris kursus. 1973 m. jis baigė studijas Televizijos ir radijo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institute Maskvoje (Rusija), įgijo televizijos ir radijo žurnalisto specialybę.

J. Ragaišis buvo apdovanotas Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija už radijo laidas žemės ūkio ekonomikos ir kaimo socialinės raidos temomis (1966 m.).

J. Ragaišio gyvenimas ir kūrybinė veikla pristatoma informaciniame leidinyje "Žurnalistikos enciklopedija" (1997 m.).

Buvo vedęs, žmona Aldona Elžbieta Ragaišienė (1933–1982). Sūnus Saulius Ragaišis (g. 1964 m.) – mokslininkas informatikas.

Mirė 2014 m. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.