Antanas JANKAUSKAS
  Gimimo data: 1955-10-08
Gimimo vietovė: Jononių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Agronomas, savivaldos organizatorius

2020-01-20   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Jankauskas (1920–1970) ir Ona Karanauskaitė-Jankauskienė (1915–1979) – žemdirbiai. Augo trijų vaikų šeimoje su dviem broliais, buvo jauniausias. Broliai: Vidmantas Jankauskas (g. 1950 m.) – mokslininkas inžinierius energetikas ir Leonas Jankauskas (g. 1952 m.) – teisininkas, antstolis.

1963–1971 m. mokėsi Žaliosios (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje, baigė aštuonias klases. 1971–1975 m. tęsė mokslą Salų (Rokiškio r.) tarybiniame ūkyje-technikume, įgijo agronomo specialybę.

1975–1977 m. A. Jankauskas atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo kariniame dalinyje Archangelsko srityje (Rusija).

Grįžęs į gimtinę, 1977–1979 m. jis dirbo Anykščių rajono "Už taiką" kolūkyje (Leliūnai) agronomu.

1979–1981 m. jis buvo Lietuvos komjaunimo Anykščių rajono komiteto instruktorius.

Nuo 1981 m. iki šiol A. Jankauskas gyvena Smėlynėje (Anykščių r.). 1981–1983 m. jis dirbo Anykščių rajono "Aukštakalnio" kolūkyje (Smėlynė) pirmininko pavaduotoju.

1978–1983 m. jis neakivaizdžiai baigė studijas Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinio agronomo išsilavinimą.

1983–1990 m. A. Jankauskas dirbo Troškūnų apylinkės Vykdomojo komiteto pirmininku, buvo paskutinis šios apylinkės vadovas. Jam vadovaujant, buvo stambinama Troškūnų apylinkė: 1986 m. prie jos prijungta buvusi Juostininkų apylinkė, 1988 m. – didžioji dalis buvusios Surdegio apylinkės.  1990 m. sujungus Troškūnų apylinkę ir Troškūnų miesto apylinkę, 1990–1995 m. jis buvo Troškūnų miesto ir apylinkės viršaitis – vienintelis tokias pareigas Troškūnuose ėjęs savivaldos pareigūnas, kol apylinkės buvo pertvarkytos į seniūnijas.

1995–2000 m. jis dirbo Utenos apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos skyriuje specialistu, 2000–2012 m. – Valstybiniame žemėtvarkos institute (po įstaigos pertvarkymo nuo 2010 m. – valstybės įmonėje "Valstybės žemės fondas") inžinieriumi matininku.

Paskirtas 2012 m. birželį, nuo 2012 m. iki šiol A. Jankauskas yra Anykščių rajono savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnijos seniūnas. Jo iniciatyva seniūnijoje populiarinama sportinė veikla, Anykščių rajono seniūnijų sporto žaidynėse šios seniūnijos atstovų komanda kasmet būna viena iš prizininkių arba tampa nugalėtoja (2019 m.).

Laisvalaikiu žvejoja, žaidžia šachmatais.

Vedęs, žmona Danguolė Jankauskienė (g. 1959 m.) – socialinė darbuotoja, visuomenininkė. Dukterys: Ramūnė Jankauskaitė-Giedraitienė (g. 1982 m.) – vadybininkė ir Jūratė Jankauskaitė-Dambrauskienė (g. 1985 m.) – pedagogė.