Mykolas POZNANSKAS
  Gimimo data: 1924-01-06
Gimimo vietovė: Pagerklės k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Aklųjų pedagogas ir visuomenininkas, vadovas

2013-09-24   |   Spausdinti

Augo Panevėžyje, 1937 m. susižeidęs neteko regėjimo.

Mokėsi Panevėžio pradinėje mokykloje. 1940–1945 m. baigė 8 klases Kauno aklųjų institute. Toliau mokėsi kartu su reginčiais ir 1950 m. baigė Kauno mokytojų seminariją. Vilniaus universitete studijavo teisę, bet valstybinių egzaminų nelaikė.

Nuo 1945 m. M. Poznanskas dirbo Kauno aklųjų internatinėje mokykloje būrelių vadovu. 1948 m. šioje mokykloje jis įsteigė pionierių organizaciją ir buvo jos pirmasis vadovas. Tais pačiais metais įsteigė komjaunimo pirminę organizaciją ir buvo jos pirmasis sekretorius.

1950–1958 m. dirbo Kauno aklųjų internatinėje mokykloje mokytoju, dėstė matematiką, istoriją, SSRS konstituciją.

1947 m. M. Poznanskas buvo pirmojo Lietuvos aklųjų draugijos suvažiavimo delegatas. 1949–1950 m. jis dirbo Lietuvos aklųjų draugijos Kauno miesto skyriaus valdybos pirmininku, 1951–1952 m. ėjo Lietuvos aklųjų draugijos centro valdybos pirmininko pareigas. 1953 m. jis buvo šios draugijos Kauno srities valdybos pirmininkas. 1956 m. buvo paskirtas Lietuvos aklųjų draugijos Kauno gamybinio mokymo kombinato direktoriaus pavaduotoju, o 1957–1963 m. dirbo to paties kombinato direktoriumi.

1963–1986 m. M. Poznanskas buvo Lietuvos aklųjų draugijos centro valdybos pirmininkas. Jam vadovaujant, išaugo, išsiplėtė Lietuvos aklųjų draugijos organizacinė, gamybinė, kultūrinė veikla.

Draugijos lėšomis šiuo laikotarpiu buvo pastatyta Kauno akių klinika, Vilniaus aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, finansuojami sutrikusio regėjimo vaikų lopšeliai, darželiai. Iš esmės buvo išspręsta regėjimo invalidų įdarbinimo programa. Išplėsta aklųjų ir silpnaregių reabilitacijos ir integracijos sistema. Lietuvos aklųjų problemas pradėjo nagrinėti draugijos finansuojamos žinybinės mokslinio tyrimo laboratorijos, įsteigtos prie aukštųjų mokyklų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose.

1977 m. jis neakivaizdžiai baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko išsilavinimą.

1982 m. M. Poznanskui buvo paskirta Lietuvos aklųjų draugijos tiflologijos premija. Lietuvos aklųjų draugijos devintasis suvažiavimas jį išrinko draugijos garbės nariu. Jis taip pat buvo Latvijos (nuo 1982 m.) bei Baltarusijos aklųjų draugijų garbės narys.

M. Poznanskas sudarė ir išleido straipsnių rinkinį "Gyveniman sugrįžę" (1966 m.).  Brailio raštu buvo išleista jo straipsnių ir pasisakymų knyga "Draugijos darbų baruose" (1983 m.), sudarytas ir išleistas jo kalbų, straipsnių ir prisiminimų rinkinys apie Lietuvos aklųjų draugiją "Tu mano rūpestis ir skausmas" (2002 m.).

1992 m. išėjęs į pensiją, jis skaudžiai išgyveno dėl sunkumų ir nesėkmių, rūpinosi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos gamybos, kultūros, švietimo problemomis.

M. Poznanskas buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu (1996 m.).

Buvo vedęs, žmona Angelė Bradauskaitė-Poznanskienė (1920–1982) – leidėja, aklųjų visuomenininkė.

Mirė 2004 m. gegužės pradžioje Vilniuje. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.