Valerijonas SENVAITIS
  Gimimo data: 1934-11-15
Gimimo vietovė: Laitelių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius, tremtinys, politikas, visuomenininkas

2013-11-24   |   Spausdinti

Tėvai: Vladas Senvaitis – žemdirbys ir Elena Senvaitienė – žemdirbė, 1951–1958 m. tremtinė. Brolis Vytautas Romas Senvaitis (g. 1942 m.) – 1951–1958 m. tremtinys. 

1951 m. spalio 2 d. V. Senvaitis buvo ištremtas į Sibirą, 1951–1958 m. gyveno Aukštutinės Ketės rajone (Tomsko sritis, Rusija) ir dirbo Nibegos miško pramonės ūkyje traktorininku.

1958 m. liepos 16 d. atgavęs laisvę, nuo 1958 m. jis gyveno Tomske (Rusija), 1958–1962 m. mokėsi Tomsko miško pramonės technikume, įgijo techniko mechaniko specialybę.

1962–1964 m. V. Senvaitis dirbo Tomsko miško pramonės technikume dėstytoju. 1963–1964 m. jis pradėjo studijuoti Tomsko radijo elektronikos institute inžineriją.

1964 m. grįžęs į Lietuvą, V. Senvaitis apsigyveno Garliavoje (Kauno r.), kur gyvena iki šiol.

1964–1976 m. jis dirbo Garliavos remonto gamykloje, iš pradžių buvo meistras, paskui – Techninės kontrolės skyriaus viršininkas.

1971–1973 m. jis tęsė ir baigė studijas Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo inžinieriaus išsilavinimą.

1976–1991 m. jis buvo Respublikinio žemės ūkio gamybos pastatų rekonstravimo ir projektavimo instituto grupės vadovas, 1992–1995 m. –- Kauno miesto privatizavimo tarnybos viršininkas.

1995–1997 m. V. Senvaitis buvo išrinktas į Kauno rajono savivaldybės tarybą ir dirbo Kauno rajono meru. 1997–2000 m. jis buvo Kauno apskrities viršininko administracijos sekretorius.

V. Senvaitis buvo aktyvus Lietuvos Atgimimo dalyvis, Lietuvos Sąjūdžio Kauno rajono tarybos narys (1991–1995 m.), Kauno rajono dešiniųjų partijų koalicijos "Tėvynės Santara" kandidatas savivaldybių rinkimuose, kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius (1996 m.).

Nuo 1993 m. V. Senvaitis yra Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių), nuo 2008 m. – Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys.

Jis buvo Kauno anykštėnų klubo steigimo iniciatorius, Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos narys (2004–2013 m.).

V. Senvaitis bendradarbiauja su Lenkijos Respublikoje ir Rusijos Karaliaučiaus srityje gyvenančiais lietuviais, rūpinasi S. Dariaus ir S. Girėno atminimu Soldine.

Už nuopelnus Lietuvos aviacijai jis buvo apdovanotas S. Dariaus ir S. Girėno medaliu (2000 m.) ir Antano Gustaičio atminimo medaliu (2013 m.).

Vedęs, žmona Irena Senvaitienė (g. 1941 m.). Dukros: Dalia (g. 1971 m.), Rasa (g. 1974 m.).