Valentinas SKARŽAUSKAS
  Gimimo data: 1951-05-09
Gimimo vietovė: Surdegio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas inžinierius statybininkas

2018-02-24   |   Spausdinti

Tėvai: Julijonas Skaržauskas (1925 – iki 2018) – buhalteris, kraštotyrininkas memuaristas, ir Bronė Žeimytė-Skaržauskienė – tarnautoja. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Sesuo Aldona Skaržauskaitė-Bačiulienė (g. 1953 m.) – psichologė psichiatrė, brolis Regimantas Skaržauskas (g. 1962 m.) – ekonomistas, vadybininkas.

Tėvams vis kraustantis, 1951–1952 m. augo Kelmėje, 1953–1953 m. – Viekšniuose (Mažeikių r.), 1953–1956 m. – Pušalote (Pasvalio r.), 1956–1964 m. – Ramygaloje (Panevėžio r.), nuo 1964 m. – Panevėžyje.

Iki 1964 m. mokėsi Ramygalos vidurinėje mokykloje, 1964–1969 m. baigė Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais aktyviai sportavo, buvo lengvaatletis daugiakovininkas ir trišuolininkas, pasiekė šių rungčių rekordų.

1969–1974 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, studijas baigė su pagyrimu ir įgijo statybos inžinieriaus išsilavinimą.

Nuo 1974 m. V. Skaržauskas su pertrauka dirbo Vilniaus inžineriniame statybos institute, Vilniaus Gedimino technikos universitete, kol išėjo į pensiją.

1974–1983 m. jis buvo Statybinės mechanikos katedros asistentas, 1983–1986 m. – vyresnysis dėstytojas, 1986–1989 m. ėjo docento pareigas, buvo Statybos fakulteto vyresnysis kuratorius. 1989 m. jam buvo suteiktas docento atestatas.

1976–1979 m. jis tęsė studijas šio instituto aspirantūroje. 1982 m. Vilniaus inžineriniame statybos institute V. Skaržauskas apsigynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Tampriųjų plastinių arkų analizės ir optimizacijos uždaviniai esant įvairioms apkrovoms", 1993 m. nostrifikuotas technologijos mokslų, statybos inžinerijos daktaras. 1988–1989 m. jis baigė prancūzų kalbos kursus Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) universitete.

V. Skaržauskas dėstė teorinę mechaniką, statybinę mechaniką, tamprumo ir plastiškumo teoriją lietuvių ir prancūzų kalbomis. Jo mokslinių interesų sritis – optimizaciniai statybinės mechanikos uždaviniai, kompiuterių naudojimas statybinėje mechanikoje.

1989–1992 m. jis gyveno Alžyre ir dirbo Tebesos universitete docentu, dėstė bakalauro ir magistro studijų programas, vadovavo studentų baigiamiesiems darbams. Grįžęs į Lietuvą, 1992–1998 m. jis buvo Prancūzijos ambasados Vilniuje vertėjas.

Nuo 1993 m. V. Skaržauskas tęsė ir pedagoginę veiklą, su pertraukomis nedideliu darbo krūviu 1993–2013 m. buvo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybinės mechanikos katedros docentas.

1998–2003 m. V. Skaržauskas buvo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mokslo direkcijos direktoriaus pavaduotojas – Doktorantūros ir habilitacijos skyriaus vedėjas.

2003–2011 m. jis buvo šio universiteto Mokslo direkcijos direktorius, kol dėl sveikatos pasitraukė iš šių pareigų. 2011–2013 m. jis dirbo Mokslo direkcijos Doktorantūros skyriuje vyresniuoju vadybininku, kol išėjo į pensiją.

Jis parengė ir paskelbė daugiau kaip 25 publikacijas, parengė ir skaitė pranešimus 10 konferencijų, išleido mokomąsias knygas: "Arkų skaičiavimas matricine forma" (1982 m.), "Tampriai plastinių nusikraunančių sistemų ekstreminiai principai ir uždaviniai. Metalo ir medžio konstrukcijų tyrimas" (1996 m.), uždavinių sprendimo vadovą "Plokščių strypinių sistemų statybinė mechanika" (su L. Rimkumi, 2000, 2001, 2002 m.), mokomąją knygą "Plokščiųjų strypinių konstrukcijų mechanika" (su L. Rimkumi, 2005 m.).

Jis buvo Vilniaus anykštėnų sambūrio narys. Telkdamas savo giminę, V. Skaržauskas organizavo pirmąjį Skaržauskų giminės susitikimą (2007 m.). Jis parengė spaudai ir išleido Julijono Skaržausko ir Aleksandros Zdanavičienės knygą "Gyvenimo metmenys ir ataudai : Skaržauskų giminės genealogija, prisiminimai, pastebėjimai" (2006 m.).

V. Skaržauskas buvo apdovanotas Vilniaus Gedimino technikos universiteto 10-mečio jubiliejiniu medaliu (2000 m.).

Susituokė 1979 m., žmona Rita Šimkevičiūtė-Skaržauskienė (g. 1950 m.) – inžinierė ekonomistė, informatikė programuotoja, visuomenininkė. Sūnus Andrius Skaržauskas (g. 1980 m.) – inžinierius informatikas.

Mirė 2018 m. vasario 18 d. Vilniuje. Palaidotas Svėdasų (Anykščių r.) kapinėse.