Petras SLIŽYS
  Gimimo data: 1871-06-16
Gimimo vietovė: Kurklių dvaras (Anykščių r.) »

Trumpai:
Vargonininkas, chorvedys

2018-02-03   |   Spausdinti

Tėvai Benediktas Sližys ir ? Sližienė. Buvo pakrikštytas Petro Povilo vardais.

Išmoko groti vargonais pas Kavarsko vargonininką S. Puodžiūną.

Nuo 1897 m. P. Sližys pradėjo savarankiškai vargonininkauti ir vadovauti chorams. 1912 m. jis baigė J. Naujalio trijų mėnesių vargonininkų kursus Kaune.

Iš pradžių P. Sližys vargonininkavo Taujėnuose (Ukmergės r.), apie 1907 m. ir vėliau – Traupyje (Anykščių r.), o 1934–1948 m. – Viešintose (Anykščių r.).

Nuo 1948 m. iki gyvenimo pabaigos P. Sližys gyveno Vilniuje.

P. Sližio parengti chorai giedodavo bažnyčiose, dalyvaudavo šaulių ir pavasarininkų kultūrinėje veikloje, atlikdavo sudėtingesnes mišias (J. Naujalio "Missa in honorem St. Leonardi", F. X. Witto "Mišios Pranciškaus Ksavero garbei"), giesmes ir dainas. Traupio Šv. Onos bažnyčios choras, vadovaujamas P. Sližio, dalyvavo 1924, 1928 ir 1930 m. visos Lietuvos dainų šventėse Kaune.

P. Sližys buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu (1928 m.).

Susituokė iki 1906 m., žmona Karolina Kuliavaitė-Sližienė – kaimo dainininkė ir giesmininkė. Vaikai: Aleksandra Sližytė (1907–?), Pranas Sližys (1915–2004) – vargonininkas ir chorvedys, Stasys Sližys (g. 1918 m.) – vargonininkas ir chorvedys, Bronius Sližys (1920–1987) – vargonininkas ir chorvedys, Stasė Sližytė (g. 1924 m.) – pedagogė.

Mirė 1961 m. balandžio 16 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniuje.

P. Sližio biografija publikuojama Boleslovo Zubricko enciklopediniame žinyne "Pasaulio lietuvių chorvedžiai" (1999 m.).