Vaclovas VERIKAS
  Gimimo data: 1913-01-01
Gimimo vietovė: Mickūniškių k. (Traupio parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas, bažnyčios statytojas

2019-12-05   |   Spausdinti

Tėvai: Simonas Verikas ir Ona Verikienė. Augo su trim tėvo vaikais iš pirmosios santuokos: broliais Boleslovu Veriku (1894–?) ir Antanu Veriku (1897–1978) bei seserimi, likusiais našlaičiais po motinos mirties, ir seserimi Ona Verikaite, kuri paskui iki gyvenimo pabaigos buvo jo klebonijos šeimininkė.  

1935 m. baigė Ukmergės gimnaziją. Nuo 1935 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, jis tęsė studijas Vilniaus kunigų seminarijoje.

1945 m. kovo 17 d. vyskupas Romualdas Jalbrzykowskis V. Veriką įšventino kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo gimtosios Traupio parapijos bažnyčioje.

Nuo 1945 m. V. Verikas tarnavo vikaru Naujajame Daugėliškyje (Ignalinos r.), Valkininkuose (Varėnos r.), Vilniaus Šventosios Dvasios parapijoje, Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo parapijoje, Eišiškėse (Šalčininkų r.).

Vėliau jis buvo klebonas arba administratorius Kalesninkų (Šalčininkų r.) Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Paluknio (Trakų r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijose, vikaras Vilniaus Šv. Rapolo parapijoje, iki 1987 m. – Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos administratorius.

Čia kunigas V. Verikas daug vargo, nes, per karą 1944 m. sudegus bažnyčiai, pamaldas jis turėjo laikyti prie kapinių koplytėlės 1949 m. pristatytoje ankštoje pašiūrėje. Per didelį vargą gavęs leidimą, Šalčininkuose V. Verikas 1986 m. pastatė naują Šv. apaštalo Petro bažnyčią.

Nuo 1988 m. vasario 15 d. iki gyvenimo pabaigos V. Verikas buvo Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos rezidentas ir, kiek leido sveikata, padėdavo kitiems kunigams pastoracijoje.

1995 m. kovą paminėjęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas.

Mirė 1996 m. liepos 18 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Kalvarijos (Jeruzalės) bažnyčios šventoriaus kapinėse greta kitų Vilniaus kunigų. Kapą ženklina tamsaus šlifuoto akmens paminklas-stela su iškaltu kryžiumi ir įrašais: "A+A / Kun. Vaclovas / Verikas / 1913.01.01–1996.07.18" ir "Ilgis tavęs / mano siela, / Viešpatie, / mano Dieve! / Ps. 62.2".