Faustina MACKEVIČIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vilytė, Manelienė
Gimimo data: 1911-02-15
Gimimo vietovė: Čiukų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė, agronomė, visuomenininkė

2018-10-17   |   Spausdinti

1926 m. baigė Užpalių (Utenos r.) gimnaziją, 1930 m. – Panevėžio mokytojų seminariją. 1937 m. baigė studijas Dotnuvos (Kėdainių r.) žemės ūkio akademijoje, įgijo agronomės išsilavinimą.

1933–1937 m. ji dirbo Salamiesčio (Kupiškio r.) mergaičių žemės ūkio mokyklos vedėja.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946–1948 m. dirbo mokytoja Spakenbergo J. Tumo-Vaižganto lietuvių gimnazijoje, buvo gimnazijos vicedirektorė.

1948 m. rudenį F. Manelienė apsigyveno JAV, dirbo Čikagos (Ilinojaus valstija) universiteto Anatomijos skyriuje vyresniąja laborante, vėliau – tyrimo laboratorijoje Argone.

Ji dalyvavo Ateitininkų sąjungos, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Baltijos Amerikos Lietuvių fondo veikloje, taip pat įsijungė į kultūros, moterų organizacijas.

F. Manelienė parašė ir išleido knygą "Kūdikių mirtingumas Lietuvoje" (1939 m.).

Gyvendama Lietuvoje, ji bendradarbiavo spaudoje: "Vaidilutėje", "Moteryje", "Ūkininko patarėjuje", emigravusi rašė straipsnius Bostone (JAV) leistai Lietuvių enciklopedijai.

Buvo ištekėjusi, vyras Vitas Manelis (1910–1965) – agronomas, ekonomistas. Sūnus Juozas Manelis (1935–1986) – gydytojas, medicinos pedagogas, kariškis. Liko našlė.

Vėl ištekėjo, vyras Mečislovas Mackevičius (1906–2003) – teisininkas ir visuomenininkas.

Mirė 1994 m. gegužės 30 d. Lokporte (Lockport, Ilinojaus valstija, JAV). Palaidota Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.