Jonas STANEVIČIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Dėdė, Vaitkus
Gimimo data: 1914-00-00
Gimimo vietovė: Pašilių k. (Subačiaus sen., Panevėžio r.)

Trumpai:
Policijos pareigūnas, laisvės gynėjas, partizanų kuopos vadas

2016-11-10   |   Spausdinti

Tėvas Jurgis Stanevičius.

J. Stanevičius gyveno Nevėžninkų kaime (Anykščių r.), buvo Troškūnų valsčiaus būrio šaulys. 1942–1944 m. jis buvo Troškūnų miestelio policijos nuovados policininkas, taip pat slaptasis Lietuvos laisvės armijos narys, veikęs prieš okupacinę vokiečių valdžią.

Pokario metais jis išėjo partizanauti, pasirinko Dėdės, vėliau Vaitkaus slapyvardį. 1945–1947 m. jis buvo Šarūno rinktinės Gražinos kuopos vadas. Gražinos kuopos partizanai veikė Troškūnų valsčiaus kaimuose. 1947 m. sukūrus Algimanto apygardą, į ją pateko ir Gražinos kuopa.

J. Stanevičius daugiausia rūpinosi finansiniu ir materialiniu laisvės kovotojų aprūpinimu. 1947 m. pradžioje jis užmezgė ryšius su Kauno pogrindininkais, organizavo ginklų, drabužių ir kitų reikmenų tiekimą Anykščių krašto partizanams.

1947–1948 m. J. Stanevičius-Vaitkus buvo Algimanto apygardos štabo žvalgybos skyriaus viršininkas, nuo 1947 m. rudens gyveno Kaune Jono Jankausko slapyvardžiu.

1948 m. lapkričio 23 d. jis buvo suimtas ir nuteistas 25 metus kalėti ir 5 metus tremties. J. Stanevičius kalėjo Vorkutoje (Rusija).

Grįžęs į Lietuvą, jis gyveno Kapsuko (dabar – Marijampolė) rajone.

Mirė 1982 m.