Juozas Justinas MILIŪNAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1888-10-12
Gimimo vietovė: Desiukiškių dvaras (Anykščių r.) »

Trumpai:
Visuomenininkas

2013-11-28   |   Spausdinti

Baigė Daugpilio (Latvija) amatų mokyklą.

1910–1913 m. J. J. Miliūnas tarnavo carinės Rusijos kariuomenės leibgvardijos 1-ajame pulke Sankt Peterburge.

1913 m. J. J. Miliūnas išvyko į JAV.

Jis dalyvavo Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, Tėvynės mylėtojų draugijos, Amerikos lietuvių tautinės sąjungos ir kitų organizacijų veikloje, rūpinosi lietuvių tremtinių iškvietimu, jų įkurdinimu ir šelpimu, taip pat bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje.

J. J. Miliūnas buvo masonų organizacijos narys.

Nuo 1951 m. jis dirbo Santa Monikoje (Santa Monica, Kalifornijos valstija, JAV) lėktuvų statybos bendrovės "Douglas"  Eksperimentinių tyrimų skyriuje.

Vėlesnis likimas nežinomas.