Janina GRUODIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Sriubaitė
Gimimo data: 1929-01-24
Gimimo vietovė: Kurtinių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkė biologė botanikė fiziologė, biologijos pedagogė

2018-04-12   |   Spausdinti

1950 m. baigė Utenos vidurinę mokyklą. 1950–1955 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo biologės – augalų zoologės bei chemijos ir biologijos mokytojos išsilavinimą. 

1955–1959 m. ji tęsė studijas Vilniaus universiteto aspirantūroje ir 1959 m. Vilniaus universitete apsigynė disertaciją "Heteroauksino įtaka bulvių medžiagų apykaitai ir gumbų derliui", buvo biologijos mokslų kandidatė, 1993 m. nostrifikuota biomedicinos mokslų, biologijos daktarė.

Nuo 1959 m. J. Gruodienė dirbo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedroje mokslinį ir pedagoginį darbą. 1959–1961 m. ji buvo vyresnioji laborantė, asistentė, 1961–1962 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1962–1964 m. – vyresnioji dėstytoja, 1964–1993 m. – docentė, kol išėjo į pensiją.

J. Gruodienės mokslinės veiklos sritis – fitohormonų fiziologinė ir biocheminė funkcija aukštesniuosiuose augaluose ir mikroorganizmuose, fitohormonų poveikis ankštinių augalų azoto apykaitai ir baltymų sintezei bei derliui.

Ji stažavosi Maskvos M. Lomonosovo universiteto Augalų fiziologijos katedroje (1968, 1978 ir 1979 m.), Ukrainos mokslų akademijos Augalų fiziologijos institute ir Greifsvaldo (Vokietija) universitete (1982 m.).  

Vilniaus universitete J. Gruodienė dėstė augalų biochemiją, augalų mikrochemiją, augalų citologiją ir embriologijos pagrindus, augalų anatomiją ir morfologiją, augalų fiziologiją, vedė augalų anatomijos ir fiziologijos, citologijos laboratorinius darbus, vadovavo didžiajai specialybės praktikai.

J. Gruodienė yra Lietuvos biochemikų, Lietuvos augalų fiziologų draugijų narė, buvo "Žinijos" draugijos narė.

Ji paskelbė apie 80 mokslinių straipsnių apie heteroauksino ir kitų organinių medžiagų įtaką bulvių derliui bei medžiagų apykaitai, skaitė pranešimus tarptautiniuose simpoziumuose augalų augimo ir vystymosi reguliavimo klausimais Bulgarijoje (1977 m.) ir Vokietijoje (1981 m.).

J. Gruodienė parašė ir išleido mokomuosius leidinius: "Augimo stimuliatorių reikšmė augalininkystėje" (1961 m.), "Augalų fiziologijos didysis spec. praktikumas" (1982 m.), "Augalų fiziologijos mažasis praktikumas" (su D. Kavaliauskiene, 1984 m.), "Augalų fiziologija" (su kitais autoriais, 1991 m.).

Ištekėjusi.