Antanas JUOZAPAVIČIUS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Juzaitis
Gimimo data: 1916-11-16
Gimimo vietovė: Kirmėlių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius mechanikas, pedagogas, visuomenininkas

2013-09-16   |   Spausdinti

1935 m. baigė Panevėžio gimnaziją. Mokykliniais metais nuo 1930 m. dalyvavo ateitininkų veikloje. 1935–1940 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete, įgijo mechaninės technologijos inžinieriaus išsilavinimą.

1940–1941 m. A. Juozapavičius dirbo Kauno Vytauto Didžiojo universitete asistentu, 1941–1944 m. buvo vyresnysis asistentas. 1942–1944 m. jis skaitė paskaitas įvairiomis temomis: siurbliai ir ventiliatoriai, popieriaus gamyba ir vandens energijos išnaudojimas.

1944 m. A. Juozapavičius pasitraukė į Vokietiją. 1945–1947 m. jis tęsė studijas Karlsruhės aukštojoje technikos mokykloje, 1947 m. apsigynė disertaciją "Greičių ir spaudimų paskirstymo ant tinklinių profilių apskaičiavimas" ir gavo inžinerijos daktaro laipsnį.

1948 m. jis išvyko į Kanadą, nuo to laiko yra žinomas kaip Antanas Juzaitis. 1948–1957 m. jis dirbo privačioje firmoje inžinieriumi, projektavo įmonių, ligoninių ir kitų pastatų sistemas, prižiūrėjo jų statybą.

1952–1955 m. A. Juzaitis buvo Kanados lietuvių bendruomenės pirmosios Krašto tarybos narys ir valdybos sekretorius. Kartu su kitais visuomenininkais jis įkūrė Kanados lietuvių katalikų kultūros draugiją ir pradėjo leisti laikraštį "Tėviškės žiburiai".

1957 m. jis buvo perkeltas dirbti iš Kanados į JAV, apsistojo Filadelfijoje (Philadelphia, Pensilvanijos valstija), kur gyvena iki šiol. 1957–1982 m. jis dirbo firmos centrinėje būstinėje, tapo jos vyriausiuoju inžinieriumi. 1982 m. išėjęs į pensiją, A. Juzaitis dar kiek laiko dirbo privačiu konsultantu.

Gyvendamas JAV, jis aktyviai veikia tarp ateitininkų. Jis buvo Filadelfijos Sendraugių ateitininkų skyriaus valdybos narys ir pirmininkas, 1970 m. buvo išrinktas Ateitininkų federacijos tarybos nariu.

Vedęs, žmona Kazimiera Juzaitienė – visuomenininkė.