Jonas YLA
  Gimimo data: 1903-12-22
Gimimo vietovė: Luciūnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistas, leidėjas, literatas

2016-05-12   |   Spausdinti

Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1904 m. sausio 4 d.

1927 m. J. Yla emigravo į Kanadą. Visus emigranto vargus pasaulinės krizės metais – nedarbą, klajones, skurdą – jis aprašė savo prisiminimuose. J. Yla dirbo įvairų fizinį darbą, buvo ir spaustuvės linotipininkas.

1932–1936 m. jis buvo Toronto lietuvių darbo žmonių laikraščio "Darbininkų žodis" leidėjas ir redaktorius. Po to, kai dėl įvairių sunkumų ir priešpriešos teko pakeisti šio leidinio pavadinimą, 1936–1976 m. J. Yla buvo laikraščio "Liaudies balsas" redaktorius. Šis leidinys tapo Kanados lietuvių darbininkų gyvenimo metraščiu, švietė ir telkė skurdžiausiai gyvenusius emigrantus. J. Ylai pasitraukus, kairiosios krypties laikraštis nustojo ėjęs.

Jis aktyviai dalyvavo kairiųjų pažiūrų lietuvių darbininkų judėjime, bendradarbiavo ir "Laisvės" laikraštyje.

J. Yla dalyvavo Lietuvių darbininkų literatūros draugijos  ir literatų būrelio veikloje, paskelbė poezijos bei prozos kūrinių, scenos vaizdelių, pats rengė mėgėjų teatro spektaklius.

1933 m. buvo išleista J. Ylos pjesė "Bedarbiai", pasirašyta Jonylos slapyvardžiu, kiek vėliau – pjesė "Kova su tamsa".

Mirė 1976 m. Toronte (Kanada).