Vincas MEILUS
  Gimimo data: 1887-07-19
Gimimo vietovė: Kunigiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Verslininkas, vadovas, politikas

2016-03-01   |   Spausdinti

Tėvai – valstiečiai žemdirbiai.

Anksti mirus tėvui, nuo aštuonerių metų dirbo ūkio darbus. 1900–1903 m. baigė Žemaitkiemio (Ukmergės r.) pradžios mokyklą.

1904 m. V. Meilus išvyko į Maskvą (Rusija), kur dirbo manufaktūros dažymo gamykloje, lankė suaugusiųjų mokyklą.

Maskvoje V. Meilus įsitraukė į lietuvių organizacijų veiklą, susipažino su lietuviais inteligentais ir studentais. Nuo 1905 m. pabaigos jis buvo Lietuvių šelpimosi draugijos narys, nuo 1909 m. – šios draugijos valdybos narys – knygininkas.

1911 m. pabaigoje jis grįžo į Lietuvą, gyveno Kalvarijoje ir 1911–1915 m. dirbo Lietuvos ūkio draugijoje "Žagrė".

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, V. Meilus vėl išvyko į Maskvą, kur 1915–1918 m. dirbo tramvajaus konduktoriumi.

1918 m. rugsėjo 20 d. jis grįžo į Lietuvą, apsigyveno tėviškėje. Čia jis netrukus buvo išrinktas Žemaitkiemio valsčiaus komiteto pirmininku, nuo 1919 m. gegužės buvo Žemaitkiemio valsčiaus viršaitis, Ukmergės apskrities komiteto narys. Nuo 1919 m. jis buvo Lietuvos valstiečių sąjungos narys.

V. Meilus kaip Valstiečių liaudininkų bloko atstovas 1920 m. pavasarį Utenos rinkimų apygardoje buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Steigiamąjį Seimą, kur nuo 1920 m. gegužės iki 1921 m. lapkričio dirbo Socialistų liaudininkų demokratų ir Valstiečių sąjungos bloke. Jis buvo Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijos narys, 1920–1921 m. dirbo Savivaldybės ir administracijos komisijoje, nuo 1921 m. pavasario – Socialinės apsaugos ir sveikatos komisijoje.

Dirbdamas Steigiamajame Seime, V. Meilus daugiausia dėmesio skyrė Žemės reformos įstatymui įgyvendinti, kokybiškesniam valdininkų darbui. Kaip Seimo narys jis 1920 m. rugsėjį dalyvavo visuotiniame Lietuvos valstiečių sąjungos ir Lietuvos socialistų demokratų liaudininkų atstovų suvažiavime Kaune.

1921 m. lapkričio 4 d. jis savo iniciatyva pasitraukė iš Steigiamojo Seimo, nebaigęs kadencijos, ir grįžo į Ukmergę.

Nutolęs iš aktyvios politinės veiklos, V. Meilus nuo 1921 m. kiek laiko dirbo Ukmergės apskrities valdyboje, vėliau iki 1928 m. buvo Lietuvos kooperatyvų bendrovių sąjungos Ukmergės skyriaus vedėjas.

1928–1930 m. V. Meilus buvo Lietuvos kooperatyvų bendrovių sąjungos direktorius Kaune, 1930–1940 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungoje "Lietūkis", iš pradžių buvo direktorius, vėliau ėjo vyriausiojo direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigas. 1932 m. jis prisidėjo, steigiant akcinę bendrovę "Lietuvos muilas", 1939–1940 m. buvo vienas iš akcinės bendrovės "Lietuvos Baltijos Lloydas" vadovų.

1941 m. V. Meilus vėl trumpai buvo "Lietūkio" direktorius ir valdybos pirmininkas.

Buvo vedęs, žmona Marija Meiluvienė.

Mirė 1947 m. spalio 19 d. Ukmergėje.