Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Elvyra LASSKAJA
2018-02-13

Vardas: Elvyra
Pavardė: LASSKAJA
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Strumilaitė
Gimimo data: 1945-04-07
Gimimo vieta: Radviliškis

Trumpai:
Socialinės veiklos organizatorė, visuomenininkė


1953–1964 m. mokėsi Tyrulių (Radviliškio r.) vidurinėje mokykloje. 1975–1980 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, 1981–1985 m. tęsė studijas Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje.

Sovietiniais metais E. Lasskaja dirbo valstybės tarnautoja partinėse struktūrose.

1994–1999 m. ji dirbo Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje inspektore, 1999–2004 m. buvo Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vaikų teisių apsaugos inspektorė.

1996–2000 m. ji mokėsi Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokykloje, 2003 m. baigė Panevėžio kolegiją, įgijo socialinio darbo organizatorės specialybę.

2004–2007 m. E. Lasskaja buvo Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė, 2007–2011 m. buvo Anykščių rajono Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė Anykščių mieste, kol išėjo į pensiją.

Nuo 1998 m. iki šiol ji yra asociacijos Anykščių moterų klubo – gausiausios ir veikliausios Anykščių rajono moterų organizacijos – pirmininkė, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro vadovė. Kaip šių institucijų atstovė nuo 2015 m. ji yra Anykščių miesto vietos veiklos grupės steigėja, 2015–2018 m. buvo šios asociacijos valdybos pirmininko pavaduotoja, nuo 2018 m. vasario yra Anykščių miesto vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė.

E. Lasskaja vadovavo šio klubo projektams, kurie buvo realizuoti Anykščių rajone: "Anykščių moterų klubo iniciatyvos Utenos regione, skleidžiant informaciją apie Europos Sąjungą" (2001 m.), "Anykščių moterų iš socialiai pažeidžiamų grupių integravimas į visuomenę" (2003 m.), "Pagalba socialiai remtinoms grupėms integruotis į visuomenę Skiemonyse per Anykščių moterų klubo veiklą" (2003 m.), "Anykščių rajono moterų poreikių nustatymas bei jų įgyvendinimo perspektyvos" (2006 m.), "Moterų socialinių įgūdžių ir karjeros formavimas, siekiant sustiprinti jų socialinį statusą, savarankiškumą ir teigiamą savęs vertinimą" (2007–2008 m.), "Moterų užimtumo ir informacijos centro įkūrimas" (2006 m.).

E. Lasskajos iniciatyva Anykščiuose taip pat buvo įkurtas Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos "Gelbėkit vaikus" Anykščių skyrius, Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centras. 2007 m. ji įkūrė Anykščių socialinių paslaugų centrą "Kartų tiltas".

Jai tarpininkaujant Anykščiuose buvo įkurtas nemokamas gyventojų patarėjų biuras ir organizuota socialiai remtinų šeimų vaikų dienos užimtumo centro programa, kurią finansuoja Emauso fondas ir Šiaurės kraštų taryba.

E. Lasskajai vadovaujant išplėtojęs savo veiklą, Anykščių moterų klubas turi 9 filialus kaimuose ir mieste, juose yra 140 narių. Moterų užimtumo ir informacijos centras įsigijo nuosavybės teise 102 kv. m patalpas Anykščiuose, namus Skiemonyse ir Raguvėlėje, butą Ažuožeriuose. Šios patalpos naudojamos filialų veikloms, kitur kaimuose patalpos gautos pagal panaudos sutartis.

Klubas padeda spręsti moterų ir jų šeimų socialines problemas, organizuoja įvairius amatų mokymus, padeda moterims integruotis ir reintegruotis į darbo rinką per projektinius mokymus. Organizacijai būdinga altruistinė veikla ir labdaros akcijos vienišiems, neįgaliems ir socialiai remtiniems asmenims, darbas su vaikais ir mergaičių grupėmis, sociokultūrinė veikla.

E. Lasskaja dalyvavo tarptautinėje Emauso fondo konferencijoje Faenzoje (Italija, 2003 m.), tarptautiniame Rytų Europos nevyriausybinių organizacijų seminare dėl moterų smulkaus verslo vystymo (Italija, 2005 m.), tarptautinėje konferencijoje dėl moterų nevyriausybinių organizacijų veiklos krypčių Minske (Baltarusija, 2006 m.), tarptautinėje konferencijoje Visbyje (Gotlando sala, Švedija, 2007 m.).

Ji stažavosi Kembridže ir Londone (Didžioji Britanija) dėl gyventojų patarėjų biurų kūrimo Lietuvoje (2001 m.), Mariehamne (Alandų salos, Švedija) dėl bendradarbiavimo su Emauso fondu stiprinimo (2004, 2005 m.).

Laisvalaikiu keliauja, skaito knygas, domisi kompiuteriu, mėgsta muzikinius spektaklius, ilsisi gamtoje, užsiima visuomenine veikla.

Buvo ištekėjusi, liko našlė. Sūnus Edgaras Lasskij (g. 1974 m.) – verslininkas.