Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Emilija VITKŪNAITĖ
2013-02-15

Vardas: Emilija
Pavardė: VITKŪNAITĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vaitkevičienė
Gimimo data: 1929-06-07
Gimimo vieta: Šeštokiškių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Medikė, rašytoja prozininkė ir poetė


Tėvas Jonas Vitkūnas – statybininkas, smulkus ūkininkas. Augo gausioje šeimoje, kurioje iš devynių gimusių vaikų užaugo penki.

1946 m. baigė Panevėžio vidurinę ekonominę mokyklą. 1946–1949 m. mokėsi Vilniaus felčerių-akušerių mokykloje, įgijo medicinos felčerės specialybę.

Nuo 1949 m. E. Vitkūnaitė dirbo felčere Kupiškyje, Panevėžyje ir Anykščiuose, paskui apsigyveno ir iki šiol liko Vilniuje, dirbo Vilniaus I vaikų poliklinimoje, paskui Vilniaus specialiojoje ligoninėje felčere, kol išėjo į pensiją.

Šioje ligoninėje ji slaugė sunkiai sirgusius kompozitorių Balį Dvarioną, rašytoją Ievą Simonaitytę, poetą Eduardą Mieželaitį, savo įspūdžius apie bendravimą su jais ir kitais žinomais žmonėmis ji aprašė publicistiniuose straipsniuose.

Nuo jaunystės ji rašė proza, savo pirmuosius kūrinius publikavo Kupiškio ir Anykščių rajonų spaudoje. Almanache "Jaunieji" (1960 m.) buvo išspausdintas jos apsakymas "Vienturtė".

Pirmuosius literatūrinius E. Vitkūnaitės bandymus 1965 m. palankiai įvertinęs rašytojas Juozas Baltušis paskatino ją toliau kurti, bendrauti su kitais jaunaisiais rašytojais. Vėliau jos kūryba buvo publikuojama žurnaluose "Pergalė" ir "Kultūros barai", laikraštyje "Literatūra ir menas". Ji rašo apsakymus, eilėraščius, publicistinius straipsnius, atsiminimus apie įžymesnius žmones, dvasininkus kraštiečius, savo kūrinius publikuoja periodikoje ir rinkiniuose.

Senatvėje gyvendama Vilniuje, E. Vitkūnaitė vasaras praleidžia Šilelių kaime (Anykščių r.).

Ji yra Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" narė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė (nuo 2012 m.). 

E. Vitkūnaitė išleido poezijos knygą "Palikimas" (2001 m.), publicistikos ir novelių rinkinus "Gryčiutė prie Šventosios" (2008 m.) ir "Vieną vasarą prie Nemuno" (2012 m.).

Už knygos "Gryčiutė prie Šventosios" ištraukas ji buvo pripažinta Rytų Lietuvos literatų konkurso laureate publicistikos srityje (2006 m.), už apsakymus – prozos nominacijose (2007 m.).