Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Leonardas SKARDINSKAS
2015-11-10

Vardas: Leonardas
Pavardė: SKARDINSKAS
Gimimo data: 1916-07-01
Gimimo vieta: Kulių k. (Jūžintų parapija, Rokiškio r.)

Trumpai:
Kunigas teologas


Tėvas Antanas Skardinskas.

Augo Didėjos kaime Ragelių parapijoje (Rokiškio r.). Mokėsi Ragelių pradžios mokykloje ir Užpalių (Utenos r.) vidurinėje mokykloje, 1934 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1934–1939 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje, baigė studijas 13-oje laidoje ir įgijo teologinį išsilavinimą.

1939 m. birželio 3 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Juozapas Skvireckas įšventino L. Skardinską kunigu. Kartu buvo įšventinti Stanislovas Krištanaitis, Jonas Voveris, Justinas Klumbys, Lionginas Keršulis, Jeronimas Matulis, Fabijonas Kireilis ir kiti kunigai. 1939 m. birželio 25 d. pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo Ragelių (Rokiškio r.) bažnyčioje, kur tąkart pirmą kartą buvo surengtos primicijos apeigos.

Nuo 1939 m. birželio pabaigos L. Skardinskas buvo vikaras Pumpėnuose (Pasvalio r.), kur talkino parapijos administratoriui Bronislovui Bumšui, paskui vikaras Leliūnuose (Utenos r.), ten talkino klebonui Jonui Gudoniui, ir vikaras Panemunėlyje (Rokiškio r.).

Vėliau jis buvo Daunorių (Utenos r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas, 1953–1982 m. – Geidžiūnų (Biržų r.) Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas.

Paskirtas 1982 m. rugpjūtį, 1982–1986 m. L. Skardinskas buvo Surdegio (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas.

Nuo 1986 m. rugsėjo 26 d. iki gyvenimo pabaigos jis tarnavo Sidabravo (Radviliškio r.) Švč. Trejybės parapijos administratoriumi, kartu administravo ir Dapšionių (Radviliškio r.) Dievo Apvaizdos parapiją.

Mirė 1989 m. gegužės 26 d. Sidabrave (Radviliškio r.). Palaidotas Sidabravo bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens paminklas-kryžius su įrašais: "A. + A. / Kun. Leonardas / Skardinskas / 1916–1989 / Sidabravo klebonas" ir "Viešpatie, Tavimi pasitikėjau, / Tavyje mano viltis".