Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Zenonas JUSYS
2018-11-23

Vardas: Zenonas
Pavardė: JUSYS
Gimimo data: 1959-06-03
Gimimo vieta: Troškūnai (Anykščių r.)

Trumpai:
Mokslininkas chemikas, pedagogas


1966–1969 m. mokėsi Panevėžio 1-ojoje aštuonmetėje mokykloje, 1969–1971 m. – Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinėje mokykloje, 1971–1977 m. baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą. 1977–1982 m. studijavo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete, įgijo chemiko išsilavinimą.

1982–2001 m. Z. Jusys dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institute. 1982–1985 m. jis buvo šio instituto inžinierius, 1991–1992 m. – mokslo darbuotojas, 1993–2001 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas, sektoriaus vadovas.

1990 m. Chemijos ir cheminės technologijos institute jis apsigynė kandidatinę disertaciją "Ni(11) jonų redukcijos hiposfitu mechanizmas", 1993 m. nostrifikuotas fizinių mokslų, chemijos daktaras. 1998 m. Chemijos institute, Biochemijos institute ir Vilniaus universitete jis parengė ir apsigynė disertaciją "Autokatalizinės metalų jonų redukcijos tyrimas elektrocheminės masių spektrometrijos ir kvarco kristalo mikrogravimetrijos metodais", yra habilituotas fizinių mokslų, chemijos daktaras.

Z. Jusys stažavosi Witteno (Vokietija, 1991 ir 1993 m.), Bonos (Vokietija, 1995 m.), Bafalo (JAV, 1998–1999 m.), Ulmo (Vokietija, 1999–2000 m.) universitetuose.

1995–2001 m. jis taip pat dėstė Vilniaus Pedagoginiame universitete, 1995–1997 m. buvo dėstytojas, 1998–2001 m. – docentas.

Nuo 2001 m. Z. Jusys yra Lietuvos Mokslų akademijos Chemijos instituto mokslo darbuotojas, asocijuotas mokslininkas. Nuo 2001 m. iki šiol jis dirba Ulmo (Vokietija) universitete, kur atlieka elektrokatalizinių sistemų tyrimus, yra Paviršiaus chemijos ir katalizės skyriaus Elektrokatalizės padalinio vadovas.

Bendradarbiaudamas su įvairių užsienio šalių mokslininkais, jis nagrinėja elektrokatalizines reakcijas kuro elementuose, paskelbė daugiau kaip 50 šios srities mokslinių publikacijų, skaitė apie 50  pranešimų mokslinėse konferencijose. Z. Jusio mokslinis darbas "Išmanių nanodarinių formavimas, tyrimas ir taikymų perspektyvos elektrokatalizės kuro elementuose, fotonikos ir medicinos reikmėms (2003–2017)" (su Arūnu Jagminu) buvo pateiktas 2018 m. Lietuvos mokslo premijos konkursui fizinių mokslų srityje.

Z. Jusys yra Tarptautinės elektrochemikų draugijos (ISE) narys, tarptautinių mokslo žurnalų recenzentas. Jis yra Lietuvos Mokslų akademijos Chemijos institute planuojamų ir vykdomų valstybės biudžeto finansuojamų temų konsultantas, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotų projektų bei teikiamų paraiškų vadovas.

Jis yra Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų narys.
 
Z. Jusys gavo valstybinę stipendiją, skirtą jauniesiems mokslininkams (1991–1993 m.), Tarptautinio mokslo fondo stipendiją (1994–1995 m.). Už mokslinės veiklos rezultatus jis buvo apdovanotas akademiko J. Matulio premija (kartu su prof. E. Norkumi ir akad. A. Vaškeliu, 1997 m.), Lietuvos valstybine mokslo premija (2000 m.).

Laisvalaikiu domisi muzika, daile.

Vedęs, žmona Janina Meilė Jusienė (g. 1959 m.) – medikė. Dukterys: Aistė (g. 1984 m.), Meida (g. 1989 m.).