Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Juozas SABALYS
2013-02-06

Vardas: Juozas
Pavardė: SABALYS
Gimimo data: 1907-00-00
Gimimo vieta: Vikonių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Inžinierius statybininkas


Tėvai: Jonas Sabalys (1872–1926) iš Plikiškių ir Viktorija Šukytė-Sabalienė (1874–1948) iš Vikonių – žemdirbiai pasiturintys ūkininkai, turėjo 37 hektarus žemės. Augo šešių vaikų šeimoje, broliai ir seserys: Marijona Sabalytė-Matuzonienė (1900–1994) – žemdirbė, Feliksas Sabalys (1904–1949) – žemdirbys, tremtinys, miręs tremtyje, Emilija Sabalytė-Kazickienė (1909–1997) – žemdirbė, tremtinė, Antanas Sabalys (1911–1985) – darbininkas, Jonas Sabalys (1918–2006) – žemdirbys, tremtinys.

1917–1921 m. mokėsi Svėdasų (Anykščių r.) pradžios mokykloje, 1921–1925 m. baigė Užpalių (Utenos r.) keturklasę vidurinę mokyklą, 1925–1926 m. – Utenos gimnaziją. 1931 m. baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą, įgijo statybininko specialybę.

1931–1932 m. jis tarnavo Lietuvos kariuomenėje, baigė karo mokyklą, gavo karininko laipsnį.

1932–1940 m. J. Sabalys gyveno Kaune ir dirbo statybos inžinieriumi. Jam vadovaujant buvo pastatyti gelžbetoniniai tiltai per Šventąją Užpaliuose (Utenos r.) ir Žaliojoje (Anykščių r.).

1935 m. kartu su broliu Antanu J. Sabalys nusipirko 1 hektarą molingos žemės gimtajame Vikonių kaime ir pastatė plytinę, pats vadovavo jos statybai, o brolis A. Sabalys iki 1947 m. dirbo plytinės vedėju. Primityviai gamintas Vikonių Sabalių plytinės plytas bei čerpes pirko įmonės ir privatūs asmenys, iš jų buvo pastatytos Debeikių ir Svėdasų pieninės.

1940–1944 m. J. Sabalys gyveno Rokiškyje ir organizavo statybas. 1943 m. jis apsigynė praktikos darbus ir gavo statybos inžinieriaus kvalifikaciją.

1944 m., vengdamas tremties, J. Sabalys persikėlė į žmonos tėviškę Žemaitijoje, slėpė savo kilmę.

1944–1948 m. jis gyveno Veiviržėnuose (Klaipėdos r.), kur dirbo mokytoju, 1945 m. vietoj pradinės mokyklos įkūrė Veiviržėnų progimnaziją.

Nuo 1948 m. iki gyvenimo pabaigos J. Sabalys gyveno Šilutėje. 1955–1987 m. jis dirbo Šilutės melioracijos statybos montavimo valdyboje darbų vykdytoju, gamybos skyriaus vyriausiuoju inžinieriumi, kol išėjo į pensiją.

Buvo vedęs, žmona Julija Sabalienė (1911–1998). Liko našlys. Vaikai: Zenonas Eimutis Sabalys (g. 1939 m.) – inžinierius statybininkas, Virginija Sabalytė (g. 1944 m.) – inžinierė statybininkė projektuotoja.

Mirė 2000 m. Palaidotas Svėdasų (Anykščių r.) kapinėse Sabalių šeimos kape.