Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Antanas PAULIUKONIS
2018-08-28

Vardas: Antanas
Pavardė: PAULIUKONIS
Gimimo data: 1889-09-20
Gimimo vieta: Laviškio k. (Taujėnų parapija, Anykščių r.)

Trumpai:
Kunigas


Mokėsi Vilniuje privačioje Paulauskio gimnazijoje, kur baigė penkias klases. Iki 1918 m. studijavo Seinų (Lenkija) kunigų seminarijoje, ją uždarius, 1918–1919 m. baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.

1918 m. gruodžio 8 d. A. Pauliukonis buvo įšventintas kunigu.

1919 m. kelis mėnesius A. Pauliukonis tarnavo Čekiškės (Kauno r.) vikaru, 1919–1920 m. buvo Svėdasų (Anykščių r.) parapijos vikaras kooperatorius, laikinai administravo be klebono likusią parapiją, kol ją perdavė Ignui Veblauskui. Paskui 1920–1921 m. jis tarnavo vikaru Joniškyje, 1921 m. trumpai buvo Baisogalos (Radviliškio r.) vikaras, 1921–1922 m. – Kėdainių vikaras. 1922 m. kiek laiko jis buvo 2-ojo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulko karo kapelionas, 1922–1925 m. – 3-ojo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto pėstininkų pulko karo kapelionas.

1925 m. jis buvo paskirtas į Krinčiną (Pasvalio r.) vikaru, paskui iki 1925 m. pabaigos jis tarnavo Palėvenės (Kupiškio r.) bažnyčioje filialistu.

1926–1929 m. A. Pauliukonis buvo pirmasis Palėvenėlės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos administratorius. Paskirtas į Palėvenėlės filiją jos kuratu, vikaru ekonomu, jis pertvarkė filijinę bažnyčią į parapijos centrą. A. Pauliukonio iniciatyva Palėvenėlės bažnyčia buvo išdažyta, perdengtas varpinės stogas.

1929 m. kovo 15 d. jis buvo paskirtas Baltriškių (Zarasų r.) Šv. Kazimiero bažnyčios kuratu ir Degučių (Zarasų r.) koplyčios rektoriumi, čia tarnaudamas susirgo.

Mirė 1929 m. gegužės 6 d. Kaune ligoninėje. Palaidotas Taujėnų (Ukmergės r.) bažnyčios šventoriuje šalia kitų kunigų. Kapą ženklina akmeninis paminklas-kryžius su iškaltu įrašu postamente: "A.+A. / Kun. Antanas / Pauliukonis / Mirė 1926 m. gegužės 6 d. / amž. 39 m.".