Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Audrius BITINAS
2018-08-11

Vardas: Audrius
Pavardė: BITINAS
Gimimo data: 1975-08-04
Gimimo vieta: Vilnius

Trumpai:
Teisininkas advokatas, teisės pedagogas, socialinės veiklos organizatorius


Tėvai: Alvydas Bitinas (g. 1944 m.) – inžinierius energetikas, vadovas, ir Regina Kriūkaitė-Bitinienė (g. 1946 m.) – gydytoja pediatrė. Brolis Teodoras Bitinas (g. 1977 m.) – fizikas, energetikas.

Tėvams persikėlus, nuo 1977 m. augo Anykščiuose, 1982–1993 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą sidabro medaliu. 1993–1998 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko išsilavinimą. 1996–1997 m. taip pat studijavo Jean Moulin Lyon III universiteto Teisės fakultete Lijone (Prancūzija).

1996–1997 m. A. Bitinas dirbo teisinių paslaugų uždarojoje akcinėje bendrovėje "Egirona" teisininku, 1997–2001 m. buvo akcinės bendrovės "Lietuvos telekomas" juriskonsultas, generalinio direktoriaus padėjėjas, Generalinio administravimo skyriaus direktorius, Tinklo departamento Teisės skyriaus viršininkas.

2002–2008 m. jis buvo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisės skyriaus vedėjas.

2003–2008 m. A. Bitinas tęsė studijas Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros doktorantūroje. Jis parengė ir 2008 m. ten pat apsigynė disertaciją "Pensijų sistemų modeliai ir valdymo tendencijos Europos Sąjungoje", yra socialinių mokslų, vadybos ir administravimo daktaras.

2004 m. pusę metų jis studijavo Prancūzijos aukštųjų socialinės apsaugos studijų centre (EN3S) St. Etjene ir gavo socialinio draudimo įstaigų vadybos diplomą.

Paskirtas 2011 m. vasarį, 2011–2013 m. jis buvo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos pirmininkas, kol 2013 m. spalį iš šių pareigų buvo atleistas.

Nuo 2014 m. jis yra Lietuvos Respublikos Advokatūros administracijos sekretorius.

Nuo 2006 m. A. Bitinas dirbo ir teisinį pedagoginį darbą Mykolo Romerio universitete. 2006–2008 m. jis buvo šio universiteto Viešojo administravimo katedros lektorius, 2008–2009 m. – Teisės fakulteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros lektorius, 2009–2011 m. – docentas, 2011–2014 m. – profesorius, dėstė socialinės saugos teisės programą. Jis parengė nuotolinių studijų medžiagą M. Romerio universitetui "Socialinių institucijų vadyba" (2009 m.) ir studijų programą moduliui "Teisė socialiniame darbe" (2010 m.).

2007–2008 m. jis buvo ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros docentas. Jis dėstė socialinio sektoriaus organizavimo, socialinės ekonomikos komunikacijų, socialinio marketingo, socialinės saugos teisės ir socialinių institucijų vadybos studijų programas.

Nuo 2014 m. A. Bitinas yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, Privatinės teisės katedros profesorius.

Nuo 2018 m. pagal dvejų metų kontraktą jis gyvena ir dirba Baku (Azerbaidžanas), yra Azerbaidžano Vyriausybės konsultantas socialinės sistemos reformos klausimais.

A. Bitino mokslinių interesų sritis: socialinės apsaugos sistemų valdymas, veikla, lyginamoji analizė ir reformos; vadyba ir viešojo sektoriaus administravimas; Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė; socialinis marketingas.
 
Jis stažavosi Telia AB įmonėje Stokholme (Švedija, 2000 m.), Prancūzijos socialinio draudimo įstaigose: CCMSA, MSA Ile-de-France, CNAVPL Paryžiuje (2002 m.), Prancūzijos Šiaurės-Rytų regioninėje sveikatos draudimo kasoje (CRAM du Nord-Est) Nansi  (2004 m.), Prancūzijos socialinio draudimo įstaigose: CNAV ir CLEISS Paryžiuje, CRAM de Rhone-Alpes Lijone ir EN3S St. Etjene (2005 m.), Prancūzijos Paul Cezanne Aix-Marseille III universiteto (Université Paul Cézanne Aix-Marseille III) Teisės fakultete (2010 m.).

Jis skaito pranešimus tarptautiniuose ir moksliniuose renginiuose bei konferencijose lietuvių, prancūzų bei anglų kalbomis.

2008 m. A. Bitinas buvo įrašytas ir į praktikuojančių advokatų sąrašą, buvo advokatų kontoros "Vilys ir partneriai AVIP" advokatas, nuo 2014 m. yra J. Usonio advokatų kontoros advokatas. Nuo 2010 m. kovo jis yra Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos viceprezidentas, nuo 2014 m. balandžio – Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos narys.

2015 m. jis dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose kaip Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatas ir buvo išrinktas 2015–2019 m. kadencijos tarybos nariu. 2015–2017 m. jis buvo šios Tarybos Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto narys, Antikorupcinės komisijos pirmininko (Raimundo Razmislavičiaus) pavaduotojas, kol savo iniciatyva 2017 m. birželį atsisakė Tarybos nario mandato.

A. Bitinas paskelbė mokslinių publikacijų bei profesinių komentarų teisinės sistemos klausimais mokslinėje bei populiarioje spaudoje, internete. Jis išleido mokomąjį leidinį "Socialinių institucijų vadyba: nuotolinių studijų medžiaga M. Romerio universitetui" (2009 m.), vadovėlį "Socialinės apsaugos teisė" (su Jovita Litvaitiene ir Juozapu Tartilu, 2011 m.), monografiją "Socialinės apsaugos teisė Europos Sąjungoje: pensijų sistemų modernizavimas" (2011 m.). Jis dalyvavo rengiant "Mokamąjį anglų-lietuvių teisės terminų žodyną" (2008 m.), yra monografijos "Valstybinio socialinio pensinio draudimo garantijų plėtra nepriklausomoje Lietuvoje" (2010 m.) bendraautorius.

Jis yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijos narys (nuo 2013 m.).

A. Bitinas moka rusų, anglų, prancūzų ir lotynų kalbas. Laisvalaikiu domisi teatru, filatelija ir numizmatika.

Vedęs, žmona Giedrė Bitinienė – valstybės tarnautoja. Vaikai: Marius Bitinas ir Julija Bitinaitė.