Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Mindaugas NEFAS
2017-09-28

Vardas: Mindaugas
Pavardė: NEFAS
Gimimo data: 1987-12-07
Gimimo vieta: Anykščiai

Trumpai:
Mokslininkas istorikas, pedagogas edukologas, visuomenininkas


Tėvai: Saulius Nefas (g. 1960 m.) – mokslininkas pedagogas edukologas ir Dangira Jackūnaitė-Nefienė (g. 1961 m.) – pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. Augo penkių vaikų šeimoje, seserys ir brolis: Gintarė Nefaitė-Siniakovienė (g. 1986 m.) – geografė, valstybės tarnautoja, Gediminas Nefas (g. 1989 m.) – vadybininkas, Rūta Nefaitė (g. 1991 m.) – socialinė pedagogė ir Eglė Nefaitė (g. 1996 m.) – studentė filologė.

1994–1998 m. mokėsi Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje (dabar – Antano Vienuolio progimnazija), 1998–2006 m. – Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje (dabar – Antano Baranausko pagrindinė mokykla), ją baigdamas gavo "Bari" statulėlę, skiriamą dešimčiai abiturientų už aktyvią moksleivišką veiklą.

Mokykliniais metais 1994–2003 m. M. Nefas baigė Anykščių muzikos mokyklos trimito klasę, šoko tautinius šokius, nuo 2004 m. iki šiol yra Anykščių kultūros centro tautinių šokių ansamblio "Gojus" narys. 2000–2006 m. jis buvo skautas, Lietuvos skautijos Utenos krašto Antano Baranausko skautų draugovės narys.

2006–2010 m. M. Nefas studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) Istorijos fakultete, apsigynė istorijos bakalauro darbą "Klaipėdos krašto seimelis 1925–1927 m." ir įgijo istorijos mokytojo išsilavinimą. 2009 m. jis buvo išrinktas geriausiu šio universiteto Istorijos fakulteto studentu ir apdovanotas rektoriaus padėka už akademiškumą ir aktyvią pilietinę poziciją, puoselėjant ir populiarinant lietuvių tautos vertybes. 2006–2008 m. jis šoko tautinius šokius Vilniaus pedagoginio universiteto dainų ir šokių ansamblyje "Šviesa".

Mokykliniais metais ir studijuodamas M. Nefas aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir politinėje veikloje. 2004–2008 m. jis buvo Jaunųjų konservatorių lygos narys, 2004–2006 m. – šios lygos Anykščių skyriaus pirmininkas, 2006–2008 m. – Vilniaus skyriaus narys ir šio skyriaus pirmininko pavaduotojas. 2008 m. jis buvo Jaunųjų konservatorių lygos valdybos narys, laikraščio "Į dešinę" vyriausiasis redaktorius.

2010–2015 m. jis buvo Vilniaus Radvilų gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas, nuo 2015 m. iki šiol yra Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas.

2010–2012 m. jis tęsė studijas Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto magistrantūroje, studijavo lokalinę istoriją ir įgijo istorijos magistro išsilavinimą.

Nuo 2012 m. iki šiol jis yra Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros asistentas. 2012 m. nuo vasario iki rugpjūčio jis dirbo Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dekano padėjėju.

2012–2017 m. jis buvo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros doktorantas.

2017 m. M. Nefas parengė ir Vytauto Didžiojo universitete apsigynė disertaciją "Lietuvos Šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919–1940 m.", yra humanitarinių mokslų, istorijos daktaras.

2003 m. M. Nefas davė šaulio priesaiką ir yra Lietuvos šaulių sąjungos narys.

2003–2006 m. jis buvo Utenos apskrities 9-osios šaulių rinktinės Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno 1-osios šaulių kuopos narys, 2004–2006 m. – Utenos apskrities 9-osios šaulių rinktinės jaunųjų šaulių vado pavaduotojas. Nuo 2006 m. M. Nefas yra Lietuvos šaulių studentų korporacijos "Saja" narys, 2006–2007 m. buvo šios korporacijos pirmininko pavaduotojas, 2007–2008 m. – valdybos narys, 2010–2012 m. dvi kadencijas buvo šios korporacijos pirmininkas.

Nuo 2008 m. vasario iki 2010 m. gegužės M. Nefas dirbo Lietuvos šaulių sąjungoje, buvo Jaunųjų šaulių vadas, nuo 2010 m. sausio – Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas-jaunųjų šaulių vadas. Nuo 2010 m. gegužės iki rugsėjo jis dirbo Krašto apsaugos ministerijoje Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotoju. 

M. Nefas yra policijos rėmėjas (nuo 2009 m.), jis išrinktas Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Visuomeninės policijos tarybos nariu (nuo 2009 m.).

Jis buvo patriotinės jaunimo ekspedicijos "Misija Sibiras 2007" (2007 m.) narys, su bendražygiais lankė lietuvių tremties ir palaidojimo vietas Krasnojarsko krašte (Rusija), buvo Anykščių – 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinės ambasadorius. Nuo 2006 m. jis su bendraminčiais rengia kasmetinį Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydį "Trakinių partizanai", išaugusį iš studentiškos patriotinių stovyklų idėjos.

M. Nefas parengė ir skaitė apie 10 pranešimų studentų bei tarptautinėse mokslinėse konferencijose krašto istorijos, Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos bei laisvės kovų tematika. Straipsnių rinkinyje jis paskelbė mokslinę publikaciją "Lietuvos šaulių sąjungos ideologija: vidiniai ir išoriniai jos kūrėjai" (2009 m.).

M. Nefas apdovanotas Šaulių žvaigždės medaliu (2009 m.), Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio medaliu "Už tarnystę Tėvynei" (2009 m.), Latvijos Aizsargu organizacijos 90-mečio medaliu (2010 m.), Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkomis (2008 ir 2009 m.), Šaulių sąjungos padalinių vadų padėkomis (2003–2006 m.).

Laisvalaikį skiria pilietinėms akcijoms ir istorijos žinioms skleisti, 2010 m. vedė "Nykščių" radijo autorinę laidą "Anykščių istorijos mįslės".

Susituokė 2015 m. lapkričio 14 d. Anykščiuose, žmona Gintarė Mikėnaitė-Nefienė – pedagogė filologė, viešųjų ryšių specialistė. Duktė Ugnė Nefaitė (g. 2016 m.).