Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Skaivė MEŠKAUSKIENĖ
2017-12-08

Vardas: Skaivė
Pavardė: MEŠKAUSKIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Semėnaitė
Gimimo data: 1974-05-28
Gimimo vieta: Anykščiai

Trumpai:
Bibliotekininkė, kraštotyrininkė, sportininkė šachmatininkė, sporto organizatorė šachmatų trenerė


Tėvai: Stasys Semėnas (g. 1942 m.) – inžinierius energetikas ir Stasė Stuokaitė-Semėnienė (g. 1942 m.) – pedagogė. Sesuo Sonata Semėnaitė-Bajorinienė (g. 1969 m.).

1981–1992 m. mokėsi Anykščių A. Vienuolio vidurinėje mokykloje.

1992–1996 m. S. Semėnaitė dirbo Rubikių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje. 1992–1995 m. ji neakivaizdžiai mokėsi ir baigė Vilniaus technologijos mokyklą, įgijo pašto pareigūnės specialybę.

Nuo 1998 m. iki šiol S. Meškauskienė dirba Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje. 1998–2001 m. ji buvo Piktagalio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė, 2001–2008 m. – Andrioniškio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė. 2008–2016 m. ji buvo Kraštotyros ir leidybos skyriaus vyresnioji bibliotekininkė, po šio skyriaus pertvarkymo  2016 m. balandžio–liepos mėnesiais buvo Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė. 2016–2017 m. ji buvo Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė, nuo 2017 m. laikinai eina šios bibliotekos Metodikos skyriaus vedėjos pareigas.

2004 m. ji baigė studijas Šiaulių universitete ir įgijo pedagoginį edukologijos bakalauro išsilavinimą. 

S. Meškauskienė nuo vaikystės žaidžia šachmatais, dalyvauja varžybose, jos treneris nuo mokyklinių metų buvo Jonas Beliauskas. Ji yra Anykščių šachmatų klubo "Šešiasdešimt keturi" narė, nuo 2015 m. – šio klubo pirmininkė.

Svarbiausi S. Meškauskienės sportiniai laimėjimai:

2006 m. – Utenos apskrities šachmatų turnyro čempionė tarp moterų, 1-oji vieta šachmatų turnyre, skirtame Kovo 11-osios Akto signatarės Irenos Andrukaitienės pereinamajai taurei laimėti, 1-oji vieta Anykščių kūno kultūros ir sporto centro Kalėdiniame šachmatų turnyre.

2008 m. – 1-oji vieta tarp moterų Anykščių miesto šventės "Lietuvai ir pasauliui atviri Anykščiai" šachmatų varžybose, 1-oji vieta Anykščių kūno kultūros ir sporto centro Kalėdiniame šachmatų "Žaibo" turnyre.

2009 m. – 1-oji ir 2-oji vietos Anykščių miesto šventės "Čionai Lietuva per amžius buvo..." šachmatų varžybose, 1-oji vieta šachmatų taurės varžybose, skirtose Jonui Juknevičiui atminti, 1-oji vieta Aukštaičių žaidynių Lietuvos 1000-mečiui paminėti asmeninėse šachmatų varžybose, 2-oji komandinė vieta Utenos apskrities (regiono) seniūnijų sporto žaidynėse (su Anykščių rajono šachmatininkų komanda).

2010 m. – 2-oji vieta Anykščių miesto šventės ir Pasaulio anykštėnų VI suvažiavimo "Su Šventąja širdy" šachmatų varžybose, 2-oji vieta tradiciniame šachmatų turnyre, skirtame Kovo 11-osios Akto signatarės Irenos Andrukaitienės pereinamajai taurei laimėti, 1-oji komandinė vieta Utenos apskrities (regiono) seniūnijų sporto žaidynėse (su Anykščių rajono šachmatininkų komanda).

2011 m. – 1-oji vieta tradiciniame šachmatų turnyre, skirtame Kovo 11-osios Akto signatarės Irenos Andrukaitienės pereinamajai taurei laimėti, 1-oji vieta šachmatų turnyre, skirtame Jonui Juknevičiui atminti, 1-oji vieta Regiono šachmatų turnyre Rokiškyje.

2012 m. – 1-oji vieta tarp moterų tradiciniame šachmatų turnyre, skirtame Kovo 11-osios Akto signatarės Irenos Andrukaitienės pereinamajai taurei laimėti, 1-oji komandinė vieta (su Anykščių seniūnijos komanda) rajono seniūnijų sporto žaidynėse.

2013 m. – 1-oji vieta tarp moterų tradiciniame šachmatų turnyre, skirtame Kovo 11-osios Akto signatarės Irenos Andrukaitienės pereinamajai taurei laimėti, 1-oji komandinė vieta (su Anykščių seniūnijos komanda) rajono seniūnijų sporto žaidynėse, 1-oji vietą Anykščių miesto šventės "Buvom, esam. BŪSMA!" šachmatų varžybose, 1-oji vieta šachmatų varžybose Mačionyse (Anykščių r.), 1-oji vietą šachmatų turnyre Olimpinio, pasaulio ir Europos čempiono Virgilijaus Aleknos įsteigtai taurei laimėti Kupiškyje, prizinė vieta Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos "Nemunas" valdybos asmeninėse šachmatų varžytuvėse Maišiagaloje (Vilniaus r.).

2014 m. – 1-oji vieta tarp moterų tradiciniame šachmatų turnyre, skirtame Kovo 11-osios Akto signatarės Irenos Andrukaitienės pereinamajai taurei laimėti, 1-oji komandinė vieta (su Anykščių seniūnijos komanda) rajono seniūnijų sporto žaidynėse, 1-oji vietą šachmatų turnyre Olimpinio, pasaulio ir Europos čempiono Virgilijaus Aleknos įsteigtai taurei laimėti Kupiškyje.

2016 m. – 3-oji vieta asmeninėje įskaitoje Lietuvos sporto draugijos "Žalgiris" žiemos sporto žaidynių šachmatų varžybose Alytuje.

2017 m. – pereinamoji taurė ir 1-oji vieta tarp moterų bei tarp anykštėnų šachmatininkų tradiciniame šachmatų turnyre, skirtame Kovo 11-osios Akto signatarės Irenos Andrukaitienės pereinamajai taurei laimėti.

S. Meškauskienė buvo išrinkta geriausia Anykščių rajono šachmatininke (2009, 2010, 2011, 2012, 2014 m.). Ji apdovanota įvairiomis padėkomis ir diplomais, geriausių 2014 metų Anykščių sportininkų apdovanojimuose pelnė "Šachmatų super ledi" nominaciją.

Nuo 2008 m. ji yra Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos, po įstaigos pertvarkymo nuo 2013 m. – Antano Vienuolio progimnazijos šachmatų būrelio vadovė.

S. Meškauskienė yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus narė ir Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narė. 2006–2008 m. ji buvo labdaros ir paramos fondo Andrioniškio bendruomenės centro pirmininkė, kol persikėlė dirbti į Anykščius ir iš šios bendruomenės pasitraukė.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 80-mečio proga ji apdovanota Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos padėka (2017 m.).

Laisvalaikį skiria šachmatams, mėgsta keliauti ir gaminti maistą, kolekcionuoja knygų skirtukus.

Ištekėjusi, vyras Ramūnas Meškauskas (g. 1972 m.) – elektrikas. Dukterys: Monika Meškauskaitė (g. 1993 m.) ir Emilija Meškauskaitė (g. 2003 m.).