Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Jonas MIKALAJŪNAS
2019-11-12

Vardas: Jonas
Pavardė: MIKALAJŪNAS
Gimimo data: 1922-07-20
Gimimo vieta: Meldučių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Mokslininkas agronomas


Tėvas Juozapas Mikalajūnas (apie 1875 – ?) ir Karolina Morkūnaitė-Mikalajūnienė (apie 1874 – ?). Brolis Antanas Mikalajūnas – pedagogas matematikos ir fizikos mokytojas.

Baigė pradžios mokyklą, Anykščių progimnaziją ir Utenos gimnaziją. 1950 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją Kaune, įgijo agronomo išsilavinimą.

1950–1951 m. J. Mikalajūnas dirbo Anykščių mašinų-traktorių stotyje agronomu, 1951–1953 m. buvo Panevėžio cukraus fabriko agroinstruktorius.

1954–1990 m. J. Mikalajūnas dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto Elmininkų (Anykščių r.) bandymų stotyje moksliniu bendradarbiu, kol išėjo į pensiją.

1963 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje jis apsigynė kandidatinę disertaciją "Bulvių sodinimo gylis ir priežiūra Lietuvos TSR priesmėlio dirvožemiuose", 1993 m. nostrifikuotas biomedicinos mokslų, agronomijos daktaras.

J. Mikalajūnas parašė ir išleido informacinių leidinių bulvių auginimo klausimais: "Pagrindinės priemonės bulvių derlingumui didinti (1962 m.), "Kova su piktžolėmis bulvių pasėliuose" (1971 m.), "Už derlingą bulvių hektarą" (su Antanu Puodžiuku ir Ona Simanavičiene, rinkinio sudarytojas, 1976 m.). Jis paskelbė mokslinių straipsnių silosinių augalų, ypač kukurūzų, ir bulvių agrotechnikos klausimais, buvo "Žinijos" draugijos respublikinio lygmens lektorius.