Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Eugenijus PAJARSKAS
2019-10-13

Vardas: Eugenijus
Pavardė: PAJARSKAS
Gimimo data: 1958-02-23
Gimimo vieta: Anykščiai

Trumpai:
Inžinierius hidrotechnikas, savivaldos organizatorius


Tėvai: Boleslovas Pajarskas (g. 1933 m.) – buhalteris ir Jadvyga Vaišvilaitė-Pajarskienė (g. 1934 m.) – bibliotekininkė. Sesuo Virginija Pajarskaitė-Dundulienė (g. 1962 m.) – valstybės tarnautoja, muitininkė.

1965–1968 m. mokėsi Miškiniškių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1968–1973 m. baigė aštuonias klases Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1973–1977 m. mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume, įgijo techniko-hidrotechniko specialybę. 1977–1983 m. baigė studijas Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo inžinieriaus hidrotechniko išsilavinimą.

1980–1984 m. E. Pajarskas dirbo Anykščių melioracinės statybos montavimo valdyboje darbų meistru.

1984–1989 m. jis buvo Lietuvos komjaunimo Anykščių rajono komiteto darbuotojas, 1984–1986 m. dirbo antruoju sekretoriumi, 1986–1989 m. buvo pirmasis sekretorius.

1989–1990 m. E. Pajarskas dirbo Anykščių rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomajame komitete, buvo Kapitalinės statybos skyriaus inžinierius-inspektorius, 1990–1994 m. – Anykščių rajono valdybos Kapitalinės statybos skyriaus inžinierius-inspektorius. 1994–2004 m. jis dirbo Valstybinio socialinio draudimo valdybos ("Sodra") Anykščių skyriuje ūkio dalies vedėju.

2004–2019 m. E. Pajarskas buvo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Anykščių seniūnijos seniūnas. 2019 m. jis buvo atleistas iš šių pareigų, bet teismo vėl į jas grąžintas ir nuo 2019 m. rugsėjo toliau eina Anykščių seniūnijos seniūno pareigas.

Jis taip pat yra Visuomeninės tarybos prie Anykščių rajono policijos komisariato narys, 2005–2012 m. buvo šios tarybos pirmininkas, nuo 2012 m. yra jos pirmininko pavaduotojas.

Nuo 1996 m. E. Pajarskas yra Lietuvos socialdemokratų partijos narys, šios partijos Anykščių skyriaus tarybos narys.

Laisvalaikiu tvarkosi kaimo sodyboje, mėgsta baidarių iškylas Lietuvos upėmis, yra senjorų pramoginių šokių klubo narys.

Buvo vedęs 1977 m., žmona Regina Sakalauskaitė-Pajarskienė-Ageikina. Išsiskyrė 1990 m. Vaikai: Agnius Pajarskas (g. 1977 m.) – valstybės tarnautojas, policijos pareigūnas, ir Gintarė Pajarskaitė (g. 1979 m.) – buhalterė.

Vėl vedė 1991 m., žmona Audronė Vitkūnaitė-Pajarskienė (g. 1966 m.) – kultūros organizatorė, teatro režisierė. Vaikai: Gustas Pajarskas (g. 1992 m.) – verslo informacinių sistemų inžinierius, Einius Pajarskas (g. 1997 m.) – kulinaras.