Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Leonas DAINYS
2018-08-02

Vardas: Leonas
Pavardė: DAINYS
Gimimo data: 1912-10-17
Gimimo vieta: Česnaviškių k. (Zarasų r.)

Trumpai:
Inžinierius hidrotechnikas, fotografas


Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1912 m. spalio 30 d.

Tėvai Bronislovas Dainys ir ? Dainienė – valstiečiai žemdirbiai. Sesuo Ona Dainytė-?. Augo Tauragnuose, kur persikėlė tėvai. Iš Tauragnų kilusio kunigo kapeliono Jono Vaišnoro (1890–1963) remiamas ir skatinamas ruoštis studijoms kunigų seminarijoje, 1930–1935 m. mokėsi Kauno "Pavasario" komercinėje gimnazijoje, baigė septynias klases.

Mokydamasis pradėjo fotografuoti J. Vaišnoro nupirktu fotoaparatu, kad galėtų papildomai užsidirbti pragyvenimui.

Mokydamasis Kaune, L. Dainys įsitraukė į pogrindinę (nuo 1930 m.) Lietuvos moksleivių ateitininkų veiklą ir tapo tos veiklos fotometraštininku. Jis fotografavo ateitininkų susirinkimus, renginius nepasiturintiesiems, keliones po Kauno apylinkes pėsčiomis ar laivu, "Gamtos draugo" ekskursijas į pajūrį ar išvykas į kitas Lietuvos vietas. Jo fotografijų ir negatyvų archyvas Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais pražuvo, išliko tik pasklidusios nuotraukos.

1935–1937 m. L. Dainys buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, tarnavo 5-ajame pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulke Aukštojoje Panemunėje (Kaunas), buvo grandinis, nuo 1936 m. lapkričio 23 d. – jaunesnysis puskarininkis, šiuo laipsniu ir baigė tarnybą.

1937–1940 m. jis studijavo Aukštesniojoje kultūrtechnikos ir geodezijos mokykloje Kėdainiuose, įgijo kultūrtechniko specialybę. 1942 m., atlikęs praktiką ir apsigynęs darbų ataskaitą, jis įgijo kultūrtechnikos (hidrotechnikos) inžinieriaus išsilavinimą. Mokydamasis pasižymėjo ypatingais braižybos sugebėjimais ir kaligrafiška rašyba.

1940–1948 m. L. Dainys gyveno Leipalingyje (Druskininkų sav.) ir Lazdijuose, kur dirbo Žemės ūkio ministerijos operatyvinės grupės inžinieriumi melioratoriumi, 1948 m. nuo gegužės iki rugsėjo buvo Lazdijų apskrities vyriausiasis inžinierius melioratorius.

Nuo 1948 m. rudens iki gyvenimo pabaigos L. Dainys gyveno Anykščiuose ir iki pensijos dirbo melioracijos sistemoje.

1948–1950 m. jis buvo Anykščių apskrities vyriausiasis inžinierius melioratorius, 1949 m. sudarė ir pats nubraižė tuometinės Anykščių apskrities žemėlapį, pats ištyręs visas vietoves.

1950–1953 m. jis buvo Utenos Sausinimo sistemų teritorinės valdybos viršininkas, 1953–1958 m. – Anykščių Mašinų-traktorių stoties melioracijos inžinierius.

1958–1960 m. L. Dainys dirbo Anykščių rajono Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto melioracijos grupės viršininku. 1960 m. įkūrus Respublikinį susivienijimą "Lietuvos žemės ūkio technika" ir pakeitus šios grupės pavaldumą, 1960–1965 m. jis dirbo šio susivienijimo Anykščių melioracijos grupės viršininku. 1965 m. įsteigus Anykščių Sausinimo sistemų valdybą, L. Dainys 1965–1973 m. buvo jos vyriausiasis inžinierius, kol 1973 m. pavasarį išėjo į pensiją. Likdamas nepartinis, jis negalėjo siekti šios valdybos viršininko pareigų.

L. Dainys bendradarbiavo spaudoje, rašydavo melioracijos temomis. Jis parašė ir išleido brošiūrą apie kopijavimą ant šviesai jautraus popieriaus "Šviesoraštis" (1954 m.).

Laisvalaikiu fotografuodavo.

Vedė 1948 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje, žmona Julija Dzimitravičiūtė-Dainienė (1924–1986) – pedagogė. Vaikai: Rimantas Dainys (g. 1949 m.) ir Regina Dainytė (g. 1951 m.) – informatikė programuotoja, visuomenininkė.

Mirė 1984 m. gruodžio 9 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse.