Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vincentas ŽEMAITIS
2018-01-16

Vardas: Vincentas
Pavardė: ŽEMAITIS
Gimimo data: 1899-12-06
Gimimo vieta: Lipšio dvaras (dabar – Aušros k. Anykščių r.)

Trumpai:
Laisvės gynėjas, Lietuvos kariuomenės savanoris, žemdirbys


Tėvai: Kazimieras Žemaitis (apie 1852 – ?) ir Marijona Mackevičiūtė-Žemaitienė (apie 1867 – ?) – valstiečiai žemdirbiai. Broliai ir seserys: Ona (1887–?), Marijona (1888–?), Kazimieras (1890–?), Mykolas (1891–?), Jonas (1892–?), Juozapas (1895–?), Antanas Žemaitis (1897–?) – Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, darbininkas statybininkas. Dukterėčia (brolio Antano duktė) Valerija Žemaitytė (1925–2017) – pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, muziejininkė.

1899 m. gruodžio 12 d. Debeikių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Vincentas Tamkevičius, krikštatėviai buvo Antanas Kažukauskas ir Julijona Tamošiūnaitė.

1919 m. rugpjūčio 2 d. V. Žemaitis išėjo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, iš pradžių tarnavo Ukmergėje dislokuotame ulonų dalinyje, vėliau buvo Pirmojo artilerijos pulko kulkosvaidininkų bataliono kulkosvaidžio komandos antrasis kulkosvaidininkas. Jis dalyvavo Nepriklausomybės kovose Vilniuje, paskui traukėsi iš Vilniaus ir grūmėsi su priešais Vilniaus rajone. Viename mūšyje žuvus pirmajam kulkosvaidininkui, jis buvo paskirtas ir toliau tarnavo komandoje pirmuoju kulkosvaidininku.

Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, 1920 m. jis buvo perkeltas į tarnybą pasienio policijoje, tarnavo pasienyje su Lenkija ties Turmantu (Zarasų r.).

1922 m. vasario 18 d. V. Žemaitis buvo demobilizuotas ir grįžo į tėviškę. Kaip Lietuvos savanoris jis buvo gavęs žemės Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiuje, bet ten neįsikūrė. Žemę pardavęs, jis grįžo į gimtąjį kraštą, gyveno Paežerių kaime, paskui įsikūrė Stalėriškyje (Anykščių r.) ir vertėsi žemės ūkiu.

V. Žemaitis buvo pripažintas kariu savanoriu ir apdovanotas Savanorio medaliu (1932 m.), buvo gavęs dar kelis valstybinius apdovanojimus (artimiesiems minėdavo iš viso turįs keturis medalius).

Susituokė 1936 m. sausio 14 d. Vyžuonų (Utenos r.) bažnyčioje, žmona Janina Mockutė-Žemaitienė. Augino septynis vaikus.

Mirė 1958 m. balandžio 27 d. Stalėriškyje (Anykščių r.). Palaidotas Debeikių (Anykščių r.) kapinėse.