Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Alvydas SIMONAVIČIUS
2013-04-10

Vardas: Alvydas
Pavardė: SIMONAVIČIUS
Gimimo data: 1965-04-08
Gimimo vieta: Čekonių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Inžinierius mechanikas, savivaldos organizatorius


1972–1983 m. baigė Debeikių (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. 1983–1988 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje Kaune, įgijo inžinieriaus mechaniko išsilavinimą.

1988–1992 m. A. Simonavičius dirbo Anykščių rajono Debeikių kolūkyje automechaniku. Iširus kolūkiui, 1992–1995 m. jis buvo Čekonių žemės ūkio bendrovės vyriausiasis inžinierius, 1995–1997 m. – Čekonių žemės ūkio bendrovės pirmininkas. Pertvarkius bendrovę, 1997–2000 m. jis buvo žemės ūkio kooperatyvo "Čekonys" pirmininkas.

2000–2003 m. A. Simonavičius dirbo Sedelskio individualios įmonės (kepyklos) direktoriumi.

Nuo 2004 m. sausio iki šiol jis dirba Anykščių rajono savivaldybės administracijos Debeikių seniūnijoje. 2004 m. sausį–liepą A. Simonavičius buvo Debeikių seniūno pavaduotojas, nuo 2004 m. liepos iki šiol yra Debeikių seniūnas.

Jis yra Debeikių bendruomenės tarybos narys.

Vedęs, žmona Janė Simonavičienė. Vaikai: Aušrinė Simonavičiūtė ir Paulius Simonavičius.