Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vincentas MOCKUS
2017-03-25

Vardas: Vincentas
Pavardė: MOCKUS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Mackevičius
Gimimo data: 1869-04-02
Gimimo vieta: Ganyprovos k. (Kražių parapija, Kelmės r.)

Trumpai:
Kunigas, politinis kalinys


Tėvai: Juozapas Mackevičius ir Marijona Paulauskaitė-Mackevičienė – valstiečiai žemdirbiai.

1869 m. balandžio 2 d. Kražių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Juozapas Lukavičius, krikštatėviais buvo dvarininkai Aleksandras Biknevičius ir Aleksandra Mackevičiūtė.

1880–1886 m. baigė Pskovo (Rusija) gimnaziją. 1887–1892 m. studijavo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Kaune.

1892 m. lapkritį V. Mockus buvo įšventintas kunigu.

1892–1895 m. jis tarnavo vikaru Alūkstoje (Latvija).

Atvykęs 1895 m. balandį, 1895–1897 m. V. Mockus tarnavo Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio parapijoje vikaru. Jis talkino klebonui Juozapui Gauduševičiui iki jo mirties, pusantrų metų laikinai ėjo klebono pareigas, paskui 1897 m. vasarą pasitiko į Kurklius atvykusį kleboną Tomą Paltaroką ir toliau jam talkino.

Perkeltas 1897 m. pabaigoje, 1897–1899 m. jis buvo vikaras Šiaulėnuose (Radviliškio r.). 1899 m. pradžioje jis buvo iškeltas vikaru į Betygalą (Radviliškio r.), paskui iki 1902 m. tarnavo vikaru Rietave.

1902–1911 m. V. Mockus buvo Apytalaukio (Kėdainių r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas, kol 1911 m. sausį buvo perkeltas. Jo rūpesčiu buvo iš pagrindų pradėta remontuoti Apytalaukio bažnyčia. Nuo 1910 m. jis buvo ir Kauno dekanato dekanas.

Nuo 1911 m. V. Mockus buvo Vandžiogalos (Kauno r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas.

Paskirtas 1931 m. gruodžio 2 d., 1931–1946 m., Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais, V. Mockus buvo Vosiliškio (Raseinių r.) Šv. Juozapo parapijos klebonas. 1946 m. gruodžio 18 d. Vosiliškyje jis buvo suimtas, apkaltinas antisovietine veikla ir nuteistas 10 metų kalėti lageriuose, tačiau į bausmės atlikimo vietą nebespėjo nuvykti.

Mirė 1947 m. sausio 3 d. Vilniaus kalėjime.