Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Stasė Danutė TUMĖNIENĖ
2015-03-16

Vardas: Stasė Danutė
Pavardė: TUMĖNIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Apanskaitė
Gimimo data: 1941-01-02
Gimimo vieta: Stalėriškio k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Bibliotekininkė bibliografė


Tėvai: Jonas Apanskas (1893–1944) ir Marijona Apeikytė-Apanskienė (1900–1998) – valstiečiai žemdirbiai. Buvo jauniausias vaikas šeimoje, kurioje augo ir trys tėvo vaikai iš pirmosios santuokos. Seserys ir brolis: Aldona Apanskaitė-Karkauskienė (g. 1931 m.) – pedagogė, kraštotyrininkė, Valerija Apanskaitė-Musteikienė (g. 1933 m.) – tremtinė, tarnautoja, ir Stasys Apanskas (1937–2011) – elektrikas.

Tėvui anksti mirus, užaugo su motina. 1947–1951 m. baigė Ivonių (Anykščių r.) pradinę mokyklą, 1951–1955 m. – Debeikių (Anykščių r.) aštuonmetę mokyklą, 1955–1958 m. – Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą. 1958–1963 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete, įgijo mokslinės bibliografės išsilavinimą.

1963–1966 m. D. Apanskaitė dirbo Šiaulių viešojoje bibliotekoje metodininke.

Nuo 1966 m. iki šiol D. Apanskaitė-Tumėnienė gyvena ir dirba Kaune.

Nuo 1966 m. ji yra Kauno medicinos instituto, Kauno medicinos universtiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bibliotekos darbuotoja. 1972–1994 m. ji buvo šios mokymo įstaigos bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus vedėja, nuo 1994 m. dar du dešimtmečius buvo šio skyriaus vyriausioji informacijos specialistė, kol apie 2012 m. išėjo į pensiją.

Ji skaitė informatikos paskaitas būsimiesiems medikams, talkina mokslininkams, parinkdama medicinos naujienas jų moksliniams darbams.

D. Tumėnienė stažavosi Maskvos (Rusija) informacijos specialybės  kvalifikacijos kėlimo institute (1972 m.).

Buvo ištekėjusi, vyras Aloyzas Tumėnas (g. 1944 m.) – gydytojas chirurgas. Išsiskyrė. Duktė Edita Tumėnaitė-Kulikauskienė-Gecevičienė (g. 1970 m.) – šeimos gydytoja.

S. Tumėnienės biografija pristatoma Aldonos Karkauskienės sudarytame genealoginės kraštotyros rinkinyje  "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.).