Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Audronė PAJARSKIENĖ
2019-07-30

Vardas: Audronė
Pavardė: PAJARSKIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vitkūnaitė
Gimimo data: 1966-07-19
Gimimo vieta: Anykščiai

Trumpai:
Kultūros organizatorė, teatro režisierė, teatro pedagogė, savivaldos organizatorė


Tėvai: Bronius Vitkūnas (g. 1929 m.) ir Ona Gališankaitė-Vitkūnienė (1927–2017). Augo trijų vaikų šeimoje, buvo jauniausia. Brolis Dalius Vitkūnas (g. 1962 m.), sesuo Rita Vitkūnaitė-Plukienė (g. 1964 m.). Pusbroliai (motinos brolio Juozapo sūnūs) Alfredas Gališanka (g. 1954 m.) – verslininkas ir Audronius Gališanka (g. 1959 m.) – pedagogas, savivaldos organizatorius.

1973–1982 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje, ją pertvarkius, 1982–1984 m. baigė Anykščių Antano Vienuolio vidurinę mokyklą (dabar – Antano Vienuolio progimnazija). 1984–1986 m. toliau mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, baigė dramos režisūros kursą ir įgijo saviveiklinio teatro režisierės specialybę. 1987–1992 m. studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos, Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos filiale, įgijo liaudies teatro režisierės išsilavinimą.

1989–2004 m. A. Vitkūnaitė-Pajarskienė dirbo Anykščių kultūros rūmuose, Anykščių kultūros centre režisiere.

1994–2013 m. ji buvo ir Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos (dabar – Antano Baranausko pagrindinė mokykla) teatro mokytoja ir režisierė, jai suteikta teatro mokytojos metodininkės kvalifikacija. 2007–2013 m. ji buvo kasmet įgyvendinamų įvairių fondų iš dalies finansuotų A. Baranausko vidurinės mokyklos bendruomenės projektų vadovė.

2004–2007 m. A. Pajarskienė dirbo Anykščių rajono savivaldybės mero (Alvydo Gervinsko) patarėja. 2005–2006 m. ji buvo Anykščių rajone vykusių tradicinių kultūros renginių koordinatorė.

2005–2008 m. ji neakivaizdžiai studijavo Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje, baigė kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrantūros studijų programą ir įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro išsilavinimą.

2008–2013 m. A. Pajarskienė buvo Anykščių krašto laikraščio "Šilelis" redaktorė. Vadovaudama šio leidinio redakcijai, ji buvo Europos Sąjungos programų iš dalies finansuotų įvairių veiklų viešinimo projektų bei Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo iš dalies finansuotų šviečiamųjų projektų rengėja ir vadovė. 2014–2015 m. ji buvo ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos kūrybinių industrijų būrelio vadovė.

Nuo 2013 m. rugpjūčio iki šiol A. Pajarskienė dirba Anykščių rajono savivaldybės administracijoje. 2013–2015 m. ji buvo Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, 2016–2018 m. – Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (kultūrai ir turizmui). Nuo 2018 m. liepos ji yra Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė. Nuo 2018 m. liepos iki 2019 m. sausio ji ėjo ir šio skyriaus vedėjos pareigas, nuo 2019 m. liepos vėl laikinai eina šio skyriaus vedėjos pareigas.

A. Pajarskienė buvo ir nuo 2019 m. vėl yra Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narė. Nuo 2019 m. ji yra Anykščių rajono savivaldybės Turizmo komisijos narė.

Nuo 2017 m. ji yra asociacijos Kultūros savivaldos kolegijos valdybos narė, šios asociacijos Projektų vadybos ir kvalifikacijos kėlimo sekcijos vadovė. Ji yra Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos narė, asociacijos "Anykščių šventės" steigėja. Nuo 2018 m. ji yra Utenos regiono kultūros tarybos narė, nuo 2018 m. gruodžio – ir šios Tarybos pirmininkė.

Ji buvo Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos bendruomenės pirmininkė, Anykščių parapijos pastoracinės tarybos narė, Liberalų ir centro sąjungos narė (iki 2015 m.).

Ji yra Anykščių kultūros centro teatro aktorė, vaidina daugelyje šio teatro pastatymų ir kitų teatro projektų. A. Pajarskienė vaidino BTV televizijos humoro seriale "Miesčionys" (režisierius Jonas Buziliauskas, 2003–2005 m.), kur sukūrė Romualdos Kojalavičienės vaidmenį.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro mėgėjų teatrų šventėje "Tegyvuoja teatras" ji pelnė ryškiausios aktorės apdovanojimą (2019 m.) už Gaškienės vaidmenį Anykščių kultūros centro teatro spektaklyje Antano Vienuolio "Prieblandoje" (režisierius Jonas Buziliauskas).

A. Pajarskienė sudarė ir išleido savo publicistinės kūrybos, 2008–2013 m. publikuotos laikraštyje "Šilelis", savilaidos rinkinį "...Daugtaškiai..." (2016 m.).

Laisvalaikiu mėgsta skaityti, plaukioti baidarėmis, darbuotis sodyboje.

Ištekėjo 1991 m., vyras Eugenijus Pajarskas (g. 1958 m.) – inžinierius hidrotechnikas, savivaldos organizatorius. Vaikai: Gustas Pajarskas (g. 1992 m.) – verslo informacinių sistemų inžinierius, Einius Pajarskas (g. 1997 m.) – kulinaras.