Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Petras PUODŽIŪNAS
2018-11-02

Vardas: Petras
Pavardė: PUODŽIŪNAS
Gimimo data: 1903-06-27
Gimimo vieta: Keblonių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogas pradinių klasių ir dailės mokytojas, tautodailininkas tapytojas


Tėvai: Jonas Puodžiūnas (1851–1925) ir Barbora Zabielaitė-Puodžiūnienė (1864– po 1940) – valstiečiai žemdirbiai. Buvo jauniausias vaikas šeimoje. Broliai ir seserys: Mataušas Puodžiūnas (1881–?), Rozalija Puodžiūnaitė-Pakšienė (1883–?), Uršulė Puodžiūnaitė (1885–?), Jurgis Puodžiūnas (1887–?), Juozapas Puodžiūnas (1889–1890) – mirė vaikystėje, Ona Puodžiūnaitė-Baltuškienė? (1891–?), Cecilija Puodžiūnaitė-Sližienė (1893–?), Antanas Puodžiūnas (1897–?), Juozapas Puodžiūnas (1901–1902) – mirė kūdikystėje.

Baigęs mokytojų kursus, 1924–1926 m. P. Puodžiūnas dirbo Dabužių (Anykščių r.) pradžios mokykloje mokytoju, kol 1926 m. lapkričio 1 d. buvo mobilizuotas į tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1944–1945 m. P. Puodžiūnas buvo Kurklių (Anykščių r.) pradinės mokyklos vedėjas, pirmasis po Antrojo pasaulinio karo Kurkliuose atkurtos mokyklos vadovas. 1945 m. sausio 23 d. jis buvo atleistas iš pareigų kaip politiškai netinkantis jas eiti.

1946–1947 m. P. Puodžiūnas buvo persikėlęs į Panevėžį, kur dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje dėstytoju.

Vėliau P. Puodžiūnas dirbo Čiobiškio (Širvintų r.) vaikų namų (iki 2011 m. veikė kaip Čiobiškio specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai, vėliau likviduoti) direktoriumi.

Iš Čiobiškio jis grįžo į Kurklius ir 1957–1959 m. dirbo Antaplaštakio (Anykščių r.) pradinės mokyklos mokytoju, 1959 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais ėjo šios mokyklos vedėjo pareigas.

1959–1978 m., kol išėjo į pensiją, P. Puodžiūnas dirbo Kurklių vidurinės mokyklos mokytoju, dėstė dailę, braižybą ir darbus. Subūręs dramos būrelį, P. Puodžiūnas jam vadovavo, kūrė moksleiviškus spektaklius.

Gyvendamas Kurkliuose, jis bičiuliavosi su Užunvėžių klebonu Jonu Klimavičiumi, vaistininke Pulcherija Kulikauskaite.

Laisvalaikiu domėjosi menu, tapė paveikslus, daugiausia peizažus, mėgo skambinti mandolina.

Buvo vedęs. Užaugino dvi dukteris. Anūkas Arnoldas Lukošius (g. 1967 m.) – žurnalistas.

Mirė 1980 m. Kurkliuose (Anykščių r.).