Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Jolita ABRAŠKEVIČIENĖ
2020-03-02

Vardas: Jolita
Pavardė: ABRAŠKEVIČIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vaitonytė
Gimimo data: 1968-01-09
Gimimo vieta: Kavarskas (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių ir užsienio kalbų mokytoja, vadovė


Tėvai: ? Vaitonis ir Alfonsa Skerytė-Vaitonienė (g. 1935 m.) – medikė.

Nuo vaikystės augo Anykščiuose, 1986 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą, gavo atestatą su pagyrimu ir sidabro  medalį.

1986–1988 m. J. Abraškevičienė dirbo Levaniškių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje mokytoja, 1988–1992 m. buvo šios mokyklos vedėja.

1987–1992 m. ji neakivaizdžiai studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo pradinių klasių     mokytojos išsilavinimą.

1992–2018 m. J. Abraškevičienė gyveno ir dirbo Anykščiuose.

1992–1993 m. ji buvo Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. 1993–2014 m. ji dirbo Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje pradinių klasių mokytoja, nuo 2001 m. buvo pradinių klasių mokytoja metodininkė.  

2010 m. Panevėžio kolegijoje ji baigė filologijos studijų krypties anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos koleginių studijų programą, įgijo filologijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei užsienio kalbų mokytojos profesinę kvalifikaciją.

2014–2018 m. J. Abraškevičienė dirbo Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje gimnazistų klasių kuratore. 

Nuo 2010 m. ji yra mokyklų savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vertintoja, jai suteikta išorės vertintojos kvalifikacinė kategorija (2010 m.).

2012–2018 m. J. Abraškevičienė buvo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės centro tarybos pirmininkė, Anykščių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė.

2018 m. ji gyvena Vilniuje, dirba Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Visuomeninio rinkimų komiteto "Kęstučio Tubio sąrašas "Anykščių krašto labui" sudėtyje 2019 m. ji dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės 2019–2023 m. kadencijos tarybos rinkimuose, bet nebuvo išrinkta.

Laisvalaikiu keliauja, skaito, kuria rankdarbius, šoka.

Ištekėjo 1987 m., vyras Valentinas Abraškevičius (1962–2015) – vairuotojas. Liko našlė. Vaikai: Dovilė Abraškevičiūtė ir Vytautas Abraškevičius.