Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Pranas PETRONIS
2014-03-11

Vardas: Pranas
Pavardė: PETRONIS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Frank Petronis
Gimimo data: 1918-11-25
Gimimo vieta: Pajuodžių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Kariškis, emigrantas


Seneliai: Antanas Petronis ir Uršulė Gurklytė-Petronienė – žemdirbiai valstiečiai. Tėvai: Tomas Petronis ir Julijona Šimėnaitė-Petronienė – žemdirbiai ūkininkai. Augo aštuonių vaikų šeimoje. Broliai: Jonas Petronis (1909–?) – žemdirbys, Marcelinas Petronis (1915–?) – žemdirbys, Petras Petronis ir Aleksas Petronis, seserys ? Petronytė – mirė 22 metų, ? Petronytė-Šimonienė – žemdirbė, tremtinė, ir Paulina Petronytė-Skaistienė. Sūnėnas (brolio Marcelino sūnus) Vitalijus Petronis (g. 1965 m.) – ūkininkas Pajuodžiuose, gimtajame Petronių šeimos kaime.

Baigė gimnaziją, mokėsi elektromechaniku. 1939 m. buvo pašauktas atlikti būtinąją karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje, tarnavo šarvuočių rinktinėje.

Antrojo pasaulinio karo metais P. Petronis buvo nublokštas į Rusiją, tarnavo sovietinėje kariuomenėje, kaip leitenantas ir karo vadas 1943 m. dalyvavo Stalingrado mūšyje, kur pasidavė vokiečiams į nelaisvę, apsimetęs eiliniu kareiviu. Belaisvių stovykloje priėmė pasiūlymą stoti į lietuvių savisaugos batalioną, vokiečiams pavaldų karinį dalinį, ir tapo puskarininkiu. Iki 1944 m. jis tarnavo Vilniuje.

1944 m. P. Petronis kartu su vokiečių tankų daliniu atsidūrė Šiaurės Italijoje, Milane. Jo junginys, užtikrinantis štabo aprūpinimą, užėmė Džiuzepės Brugeros namus, ten sutiko savo būsimą žmoną Vandą Brugerą, šeimininko dukterį. Bendraudamas su šia šeima, P. Petronis užmezgė ryšius su italų partizanais ir įsitraukė į antifašistinę rezistenciją. Čia jis sulaukė amerikiečių kariuomenės.

1945–1951 m. P. Petronis gyveno Brešijos (Italija) pabėgėlių stovykloje, ten 1946 m. sukūrė katalikišką šeimą. 1951 m. per Vokietiją jis išvyko į JAV, kur liko iki gyvenimo pabaigos.

P. Petronio šeima iš pradžių apsistojo Filadelfijoje, bet emigrantai ten buvo persekiojami ir terorizuojami kaip pabėgėliai. Po to, kai buvo pagrobta P. Petronio 6 metų dukra Ona Marija, JAV pilietybę jis gavo per 5 valandas – tai yra visų laikų lietuvių rekordas JAV.

P. Petronis mokėjo septynias kalbas. Jo gyvenime ir veikloje buvo daug paslapčių. Manoma, kad jis buvo susitikęs su Vokietijos imperijos vadu Adolfu Hitleriu, taip pat kažką veikė karo metais Čekoslovakijoje. Nėra žinoma, kodėl jis slapta ir trumpam sugrįžo į Lietuvą 1948 m., prieš išvykdamas į JAV.

Vedė 1946 m., žmona Vanda Brugera-Petronis. Užaugino tris vaikus: Ona Marija Petronytė (g. 1947 m.), Vytautas Petronis ir Debora Petronytė-Grider.

Mirė 1983 m. rugpjūčio 1 d. Kamdene (Camden, Nju Džersio valstija, JAV) – įtariama, kad buvo nužudytas dėl politinių priežasčių.