Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Mindaugas PLUKTAS
2017-06-22

Vardas: Mindaugas
Pavardė: PLUKTAS
Gimimo data: 1947-01-01
Gimimo vieta: Viešintos (Anykščių r.)

Trumpai:
Inžinierius, valstybės tarnautojas, vadovas


Tėvai: Jonas Pluktas ir ? Pluktienė – žemdirbiai. Augo devynių vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Broliai: Algirdas Pluktas (1949–1992), Vytautas Pluktas ir kt.

Tėvams persikėlus, nuo kūdikystės augo Laičiuose (Anykščių r.).

1954–1958 m. Jurgiškio (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1958–1963 m. Viešintų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje baigė 9 klases. Tėvams persikėlus, toliau augo Raguvėlės geležinkelio stoties gyvenvietėje (Panevėžio r.), 1963–1965 m. toliau mokėsi ir baigė Troškūnų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais sportavo: žaidė krepšinį, stalo tenisą, dalyvavo lengvosios atletikos ir šachmatų varžybose, su Viešintų jaunučių komanda tapo Lietuvos turistų spartakiados čempionu (Kulautuva, Kauno r., 1961 m.).

1965–1970 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Lengvosios pramonės fakultete, įgijo mašinų ir aparatų inžinieriaus mechaniko išsilavinimą. Studijuodamas dalyvavo visuomeninėje ir profesinių sąjungų veikloje, buvo bendrabučio tarybos pirmininkas.

1970–1974 m. M. Pluktas dirbo Kudirkos Naumiesčio (Šakių r.) linų fabriko vyriausiuoju inžinieriumi.

Nuo 1974 m. iki šiol jis gyvena ir dirba Vilniuje. 

1974–1979 m. M. Pluktas dirbo Lengvosios pramonės ministerijos Energetikos ir mechanikos skyriaus vyriausiuoju inžinieriumi. 1980–1989 m. jis buvo Tekstilės ir lengvosios pramonės darbininkų profesinių sąjungų respublikinio komiteto vyriausiasis techninis inspektorius, 1989–1992 m. – Socialinio draudimo fondo valdybos Medicinos skyriaus vyriausiasis inspektorius, 1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Sveikatos ir socialinių reikalų komisijos patarėjas.

1993–2011 m. M. Pluktas buvo Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovas, kol išėjo į pensiją. Jis buvo pirmasis šios atkurtos valstybinės institucijos vadovas ir vienas iš ilgiausiai tas pačias pareigas ėjusių valstybės institucijų vadovų.

Nuo 2011 m. iki šiol M. Pluktas dirba Valstybinės darbo inspekcijos Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriuje vyriausiuoju specialistu.

Jis buvo Europos Sąjungos šalių vyriausiųjų darbo inspektorių komiteto (nuo 1995 m.), Respublikinės darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos narys (nuo 1994 m.), Centrinės nelegalaus darbo reiškinių kontrolės Lietuvoje koordinavimo grupės pirmininkas.

Kartu su kitais autoriais M. Pluktas parengė ir išleido knygas "Gamybinio traumatizmo profilaktika lengvojoje pramonėje", "Lietuvos darbo inspekcija 80" (1999 m.). Jis paskelbė straipsnių spaudoje įvairiomis temomis.

M. Pluktas parengė ir skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose ir seminaruose: "Valstybinei darbo inspekcijai – 75" (Vilnius, 1994 m.), "Profesinė sauga ir sveikata – naujas valstybės vaidmuo ir funkcijos" (Nikosija, Kipras, 1995 m.), "Darbų saugos prevencija – strategija ir kryptys" (tarptautinė darbo inspekcijos asociacijos asamblėja, Londonas, Didžioji Britanija, 1995 m.), "Darbo inspekcijos vaidmuo visuomenėje" (Ryga, Latvija, 1997 m.), "Saugos darbe mokymas Lietuvoje – reforma ir perspektyvos" (Londonas, Didžioji Britanija, 1998 m.), "Moterų ir vyrų lygios galimybės ir motinystės sauga Lietuvoje" (Nikosija, Kipras, 2001 m.), "Lietuvos ir Prancūzijos bendradarbiavimas vertinant profesinę riziką statybų sektoriuje" (Paryžius, Prancūzija, 2004 m.), "Vieninga Europa – bendrieji inspektavimo principai ir prioritetas (Vilnius, 2004 m.), "Socialiniai partneriai ir darbo inspektavimas – bendradarbiavimo sritys" (Lenkija, 2004 m.), "Statybų kampanijos rezultatai Lietuvoje" (Lenkija, 2006 m.), "Valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo patirtis" (Vilnius, 2006 m.), "Elektrifikuoti darbo įrenginiai – padidėjęs pavojus darbuotojui" (Vilnius, 2006 m.), "Lietuvos darbo inspekcijos veiklos rezultatai 2006 m. – nuo kiekybės į kokybę" (Ryga, Latvija, 2007 m.), "Dabartinė savarankiškai dirbančiųjų situacija Lietuvoje" (Vilnius, 2007 m.), "Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės, Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, pagrindinių probleminių klausimų paketas" (Vilnius, 2007 m.), "Nelegalaus (neteisėto) darbo reiškiniai: prevencija ir ypatumai" (Vilnius, 2007 m.), "Traumos, nelaimingi atsitikimai darbe – nacionalinė problema: priežastys ir prevencija" (Vilnius, 2007 m.), "Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei alkoholio darbe, kaip rizikos veiksnio, mažinimo priemonės šalies įmonėse, įstaigose, organizacijose" (Kaunas, 2007 m.).

M. Pluktas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (2003 m.), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro garbės ženklu "Gerumo žvaigždė" (2005 m.), Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos "Auksine verpste" (2006 m.). Jam buvo įteiktas pirmasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos auksinis pasižymėjimo ženklas (2012 m.).

Laisvalaikiu sportuoja, domisi istorija ir muzika, keliauja.

Vedęs, žmona Irena Pluktienė (g. 1958 m.) – valstybės tarnautoja, darbo inspektorė. Užaugino dukterį.