Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Rimantas Povilas VANAGAS
2019-07-16

Vardas: Rimantas Povilas
Pavardė: VANAGAS
Gimimo data: 1948-10-10
Gimimo vieta: Peslių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Rašytojas prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kraštotyrininkas, visuomenininkas


Seneliai: Kazimieras Vanagas (1864–1918) iš Gylių ir Uršulė Banėnaitė-Vanagienė (1868–1938) iš Šlavėnų; Petras Blažys (1864–1924) – amatininkas, medžio drožėjas ir kryždirbys, ir Ona Martinonytė-Blažienė. Tėvai: Petras Vanagas (1902–1985) – stalius ir Eleonora Blažytė-Vanagienė (1908–1978) – darbininkė. Gimė septintas, paskutinis vaikas gausioje šeimoje, kurioje iš septynių vaikų keturi mirė kūdikystėje ar vaikystėje: Algirdas Vanagas (1933–1950), Donata Vanagaitė (1939–1939), Rimutė Vanagaitė (1944–1947) ir Bronislovas Vanagas (1941–1943). Užaugo su dviem seserimis. Seserys: Genovaitė Vanagaitė-Kazlauskienė (g. 1941 m.) – medikė ir Aldona Vanagaitė-Kaubrienė (1942–2014) – technologė. Pusseserė (tėvo brolio Jono duktė) Danutė Janina Vanagaitė-Žemaitienė (g. 1942 m.) – ekonomistė, savivaldos organizatorė.

Tėvams persikėlus, užaugo Anykščiuose, 1955–1966 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1966–1971 m. studijavo Vilniaus universitete, įgijo filologinį lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo išsilavinimą.

1970–1976 m. R. Vanagas buvo žurnalo "Jaunimo gretos" propagandos skyriaus vyriausiasis redaktorius, 1976–1981 m. – žurnalo "Moksleivis" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 1981–1988 m. – šio žurnalo vyriausiasis redaktorius. 1989–1997 m. jis buvo leidinių "Laikas ir įvykiai", "Vilniaus tribūna", "Lietuvos Jeruzalė", "Anykšta" darbuotojas, 1997–2004 m. gyvendamas Anykščiuose jis buvo laisvas kūrybinis darbuotojas.

2004–2008 m. R. Vanagas buvo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus muziejininkas, 2007–2011 m. – Anykščių kultūros centro projektų vadovas, Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingasis sekretorius. Jo iniciatyva Pasaulio anykštėnų bendrija 2008–2010 m. leido ir platino mėnraštį "Pasaulio anykštėnas", jis buvo šio leidinio redaktorius, nuo 2014 m. iki šiol yra šio mėnraščio leidybos organizatorius.

Nuo 2011 m. R. Vanagas yra laisvas kūrybinis darbuotojas, rašytojas. 

2004–2016 m. R. Vanagas buvo Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos narys, 2005–2016 m. – ir Anykščių kolegijos narys, 2013–2016 m. – Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. jis įsteigė Anykščių akademiją – mokyklinio jaunimo ugdymo projektą, yra šios akademijos rektorius. Jam suteiktas Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės nario vardas (2016 m.).

Jis taip pat yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijos narys (nuo 2005 m.), Anykščių rajono savivaldybės Etikos komisijos narys (nuo 2015 m.).

R. Vanagas buvo Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas, Lietuvos Taikos gynimo komiteto Jaunimo komisijos pirmininkas. Nuo 1983 m. R. Vanagas yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Jis parašė per 200 apybraižų jaunimo auklėjimo temomis, interviu su žymiais žmonėmis, išleido poezijos rinkinių, knygų vaikams, esė ir publicistikos rinkinių, apsakymų, novelių.

Išsami R. Vanago kraštotyrinės veiklos apžvalga skelbiama informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.) ir antrojoje dalyje "Bibliografinė medžiaga (1889–2017)" (2018 m.).

R. Vanago kūrybos leidiniai:

1978 m. – "Autobiografijos pradžia" (poezija).
 
1982 m. – "Motinos laiškas" (rusų kalba, poezija).
 
1983 m. – "Šita žemė" (eilėraščiai).
 
1984 m. – "Kelių vardai" (kelionių apybraižos).
 
1987 m. – "Karas mūsų nepamiršo" (apybraižos), "Penketas šauktukų", arba vienos audringos vasaros nuotykiai" (apysaka vaikams).
 
1992 m. – "Senelės šalis : nepramanytos istorijos" (apsakymai).

1993 m. – "Po ralio žvaigžde : apie garsųjį Lietuvos autolenktynininką Stasį Brundzą, ir ne tik apie jį" (biografinė apybraiža).
 
1995 m. – "Nenusigręžk nuo savęs : gyvieji tiltai" (esė apie lietuvių ir žydų santykius).
 
1996 m. – "Gongo dūžiai" (biografinė apybraiža apie boksininką Vitalijų Karpačiauską), "Pasaka apie šapalą, sakalą ir mažytę mergaitę" (poema vaikams), "Triskart lietus" (eilėraščiai), "Lazerių šešėly" (dokumentinė apybraiža apie lietuvius mokslininkus).
 
1998 m. – "Ex Oriente lux : Lietuvos rerichiečiai" (dokumentinė apybraiža).

2002 m. – "Iš vieversių gyvenimo : mano mažieji didieji anykštėnai" (biografinės apybraižos, pirmoji serijos "Sieliai" knyga).

2003 m. – "Gimtinė mano – iš Dangaus! : margalapės, miglaveidės anykštėnų pasakaitės" (eilėraščiai vaikams), "Mylėti ir nemylėti" (dokumentinė apysaka), "Du skeletai greta" (eilėraščiai).
 
2004 m. – "Atminties variantai" (apsakymai, novelės), "Žmonės mylėjo žmones : mano mažieji didieji anykštėnai" (dokumentinė proza, antroji serijos "Sieliai" knyga).
 
2005 m. – "Malūnininkas ir mėnuo : faktai ir vaizdai, pasakojimai ir pasakos : mano mažieji didieji anykštėnai" (dokumentinė proza, trečioji serijos "Sieliai" knyga), "Mergaitė ant žirgo" (nuotykių apysakos vaikams), "Vyriški ir žvėriški nutikimai : medžiotojų poringės" (pasakojimų rinkinys).
 
2006 m. – "Pabėgėlė : Amerikos lietuvės gyvenimo romanas" (dokumentinė proza, garso įrašas – 2007 m.), "Niurksi plūdė ir širdis : žvejų nutikimai" (pasakojimų rinkinys).

2007 m. – "Žali žydų plaukai : faktai ir eilės, juokas ir ašaros" (dokumentinė proza, ketvirtoji serijos "Sieliai" knyga), "Siauruko nuotykiai" (pasakojimų rinkinys).

2008 m. – "Laiškai iš Paryžiaus" (publicistika, publikuojama kartu su Antano Vienuolio 1937 m. tekstais), "Visi nuo Šventosios : raibi raštai" (prozos rinkinys).

2009 m. – "Uždegti spindulį : likimai ir paralelės" (dokumentinė proza).

2010 m. – "Broli žaliašaki... : medžiai Anykštijos sodybose" (su Jonu Danausku ir Sigučiu Obelevičiumi, albumas). 

2011 m. – "Peslių akademija : regėjimai, išpažintys, versijos" (dokumentinė proza, penktoji serijos "Sieliai" knyga), "Siauruko nuotykiai : antra knygelė" (pasakojimų rinkinys).

2012 m. – "Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai" (dokumentinė proza apie mokslininką Algirdą Antaną Avižienį).

2013 m. – "Onyx" (eilėraščiai jaunimui), "Šventoji mano dvynė" (mažoji proza, anykštėnų dailininkų kūrinių reprodukcijos).

2014 m. – "Gyvenimas pagal Petrą : iš šeimos biblijos : Anykščių krašto kryždirbiui Petrui Blažiui – 150" (biografinė apžvalga).

2015 m. – "Akivaras : Pašventupių kronikos : nuojautos ir balsai iš anapus" (dokumentinė proza, šeštoji serijos "Sieliai" knyga).

2016 m. – "Anykščių fenomenas" (su Nerijum Vanagu, biografinių apžvalgų rinktinė).

2017 m. – "Likimų medžiotojas : mano mažieji didieji anykštėnai" (dokumentinė proza, septintoji serijos "Sieliai" knyga).

2018 m. – "Avižienio algoritmas ir kiti neramūs ritmai : mokslininko Algirdo A. Avižienio gyvenimo romanas".

2019 m. – "Šaukštas jubiliatui : linksmi anykštėnų nuotykiai" (su 79 pasakotojais, trumpos istorijos ir pasakojimai).

R. Vanago vertimai iš rusų kalbos:

1990 m. – Genadij Praškevič "Vilkolakis" (fantastiniai apsakymai).

1992 m. – Venedikt Jerofejev "Maskva–Petuškai" (apysaka).

1998 m. – Viktor Pelevin "Čiapajevas ir Pustota" (romanas, kitas leidimas – 2007 m.).

R. Vanagas taip pat sudarė ir išleido anykštėnų fotomenininkų kūrinių albumą "Puokštė Anykščiams" (2007 m.), parengė tekstą Jono Danausko albumui "Aš, Anykščių šilelis..." (su Sigučiu Obelevičiumi, 2006 m.). Pagal jo eiles yra sukurta dainų: kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio "Jeigu meile tiki", "Kauno valsas", "Neringa", Vytauto Paltanavičiaus "Kelias (Osvencimas)". Jis yra vieno krašto rašytojų kūrybos antologijos "Anykščių glėbyje" (2017 m.) idėjos autorius.

Pirmoji R. Vanago poezijos knyga "Autobiografijos pradžia" buvo įvertinta už geriausią metų debiutą Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija (1979 m.). Eilėraščių rinkinys rusų kalba "Materinskoje pismo" ("Motinos laiškas") buvo apdovanotas I sąjungine Maksimo Gorkio premija už geriausią debiutą rusų kalba (1983 m.).

R. Vanagui suteiktas Anykščių rajono garbės piliečio vardas (2017 m.). Jis apdovanotas Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premija už dokumentinės prozos knygą "Iš vieversių gyvenimo" (2002 m.). Už tą pačią knygą jis buvo įvertintas ir Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungų Juozo Tumo-Vaižganto premija (2003 m.).

R. Vanagas gavo Radviliškio savivaldybės skiriamą pirmąją Jono Marcinkevičiaus premiją už dokumentinės prozos knygą "Žmonės mylėjo žmones" (2004 m.), jam skirta Anykščių savivaldybės Antano Baranausko literatūrinė premija už dokumentinės prozos knygą "Peslių akademija" (2011 m.). Už publicistiką jis apdovanotas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija (2013 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Laisvalaikiu keliauja, žvejoja, maudosi ar grybauja. Savo gyvenimą ir kūrybą jis pristato asmeninėje interneto svetainėje https://rimantasvanagas.lt.

Vedė 1973 m., žmona Rita Truskauskaitė-Vanagienė – filologė, vertėja. Išsiskyrė 1996 m. Vaikai: Rūtenis Vanagas (g. 1974 m.) – ekonomistas, vertėjas, Nerijus Vanagas (g. 1979 m.) – geografas, Viltė Vanagaitė (g. 1983 m.) – emigrantė Vokietijoje.

Vėl vedė 2004 m., žmona Vijoleta Mažeikytė-Vanagienė (g. 1960 m.) – biologė.