Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Rimvydas Povilas ŽILINSKAS
2019-11-14

Vardas: Rimvydas Povilas
Pavardė: ŽILINSKAS
Gimimo data: 1937-03-23
Gimimo vieta: Moliūnų k. (Pasvalio r.)

Trumpai:
Mokslininkas inžinierius, išradėjas, vadovas


Tėvai: Povilas Žilinskas (1906–1967) iš Totonių (Kupiškio r.) ir Cecilija Bulotaitė-Žilinskienė (1902–1983) iš Pavarių – mokytojai. Augo dviejų vaikų šeimoje. Dėdė (motinos brolis) Kazys Bulotas (1896–1964) – pedagogas vadovas, pusbrolis Liudvikas Bulotas (g. 1941 m.) – mokslininkas inžinierius informatikas.

1950–1954 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1954–1959 m. studijavo Kauno politechnikos institute.

1959–1980 m. R. P. Žilinskas buvo Kauno Radijo matavimo technikos mokslinių tyrimų instituto inžinierius, vyresnysis ir vadovaujantysis inžinierius, laboratorijos viršininkas, skyriaus viršininkas.

1967 m. Kauno politechnikos institute R. P. Žilinskas apsigynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Ultragarso greičio ir slopinimo skysčiuose automatizuoto matavimo metodų ir priemonių sukūrimas". 1975 m. ten pat jis apsigynė daktaro disertaciją "Superaukšto dažnio grandinių s-parametrų panoraminių matuoklių projektavimo moksliniai techniniai pagrindai", 1993 m. nostrifikuotas habilituotas technologijos mokslų, matavimų inžinerijos daktaras.

1979 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

Nuo 1980 m. jis dirbo Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas).

1980–1990 m. R. P. Žilinskas buvo Radijo prietaisų katedros vedėjas, 1990–1992 m. – Radioelektronikos fakulteto profesorius, 1992–2001 m. – vėl Radijo prietaisų katedros vedėjas.

1995–2013 m. jis buvo Metrologijos instituto direktorius, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas.

2002–2006 m. R. P. Žilinskas buvo Kauno technologijos universiteto Senato pirmininkas.

R. P. Žilinskas yra programos "Nacionalinė metrologinio aprūpinimo sistema" (1996–1998 m.) koordinatorius, Lietuvos metrologijos tarybos pirmininko pavaduotojas, Kauno technologijos universiteto matavimų inžinerijos mokslo krypties kvalifikacinės komisijos pirmininkas, keturiolikos disertacijų vadovas. Jis taip pat yra žurnalo "Elektronika ir elektrotechnika" redakcijos kolegijos narys, žurnalų "Baltijos elektronika" (1990–1992 m.), "Matavimai" (nuo 1996 m.) vyriausiasis redaktorius.

R. P. Žilinskas parengė ir paskelbė daugiau kaip 150 mokslo darbų, tarp jų – 18 išradimų. Jis išleido knygas "Santykio matuokliai ir jų panaudojimas radijo matavimuose" (rusų kalba, 1975 m.), "Lietuvos metrologinio aprūpinimo problemų analizė" (su kitais autoriais, 1997 m.), parašė straipsnių apie radijo matavimus ir jų automatizavimą.

R. P. Žilinskas yra Lietuvos SSR nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas (1987 m.), SSRS valstybinės premijos už mikroprocesorinių MB grandinių analizatorių principų sukūrimą laureatas (1985 m.). Kauno miesto savivaldybės meras jį apdovanojo Kauno miesto burmistro Juozo Vileišio pasidabruotu medaliu (2012 m.).

Laisvalaikiu žvejoja, užsiima mikrosodininkyste (sodas viename medyje).

Vedęs, žmona Eugenija Žilinskienė – gydytoja ginekologė.