Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vincentas STANKEVIČIUS
2017-10-04

Vardas: Vincentas
Pavardė: STANKEVIČIUS
Gimimo data: 1946-01-22
Gimimo vieta: Panevėžys

Trumpai:
Kunigas


Tėvas Leonardas Stankevičius.

Užaugo Panevėžyje, jaunystėje dirbo sunkvežimio vairuotoju Kazachstane, autobuso vairuotoju Panevėžio autobusų parke.

1972–1977 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1977 m. gegužės 22 d. V. Stankevičius buvo įšventintas kunigu.

1977 m. V. Stankevičius trumpai tarnavo Sidabravo (Radviliškio r.) vikaru, vėliau 1977–1986 m. buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras, talkino klebonui Broniui Strazdui.

1986–1993 m. jis buvo Pumpėnų (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos administratorius.

1993–2007 m. V. Stankevičius buvo Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas. Kartu jis  administravo ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapiją, aptarnavo koplyčias Papšiuose ir Čekonyse. V. Stankevičius rūpinosi Debeikių bažnyčios remontu, atnaujino jos bokštus ir interjerą.

2007–2011 m. V. Stankevičius buvo Krekenavos (Panevėžio r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos rezidentas bei Vadaktėlių (Panevėžio r.) Šv. Jono Nepomuko parapijos klebono padėjėjas.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. jis perkeltas į Rokiškį ir iki šiol yra Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiją rezidentas, talkina pastoracijoje.

Laisvalaikiu mėgsta vairuoti automobilį ir jį remontuoti.