Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Saulius Bronislovas TARABILDA
2013-08-10

Vardas: Saulius Bronislovas
Pavardė: TARABILDA
Gimimo data: 1936-00-00
Gimimo vieta: Juostininkų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Kultūros organizatorius, vadovas


Tėvai: Pranas Tarabilda (1912–1993) iš Jočiūnų (Panevėžio r.) – policijos pareigūnas, darbininkas, ir Salomėja Baltušnikaitė-Tarabildienė (1910–1987) iš Juostininkų – namų šeimininkė. Augo aštuonių vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Broliai ir seserys: Romualdas Juozapas Tarabilda (g. 1938 m.) – veterinarijos gydytojas, tautodailininkas ir kolekcininkas, Steponas Rimantas Tarabilda (g. 1940 m.) – dailininkas, kultūros organizatorius, Aldona Ona Tarabildaitė (1942–1979) – cirko artistė, kultūros organizatorė, Antanas Tarabilda (g. 1945 m.) – darbininkas, kolekcininkas, Aleksandras Tarabilda (g. 1949 m.) – dailininkas skulptorius, Pranciškus Tarabilda (g. 1951 m.) – tautodailininkas, dar viena sesuo Saulutė Irena Tarabildaitė (1947–1947) mirė kūdikystėje. Dėdė (tėvo brolis) Petras Tarabilda (1905–1977) ir jo žmona Domicėlė Tarabildaitė-Tarabildienė (1912–1985) – dailininkai.

Tėvams nuolat kraustantis, mokėsi Subačiaus (Kupiškio r.), Juostininkų ir Raguvos (Panevėžio r.) pradžios mokyklose, 1954 m. baigė Raguvos vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais S. B. Tarabilda aktyviai sportavo, buvo Raguvos mokyklos šaškių čempionas, dalyvavo tuometinės Šiaulių srities moksleivių spartakiados lengvosios atletikos varžybose.

1954–1956 m. jis mokėsi Vilniaus bibliotekiniame technikume, įgijo saviveiklos kolektyvų režisieriaus specialybę.

1956–1957 m. S. B. Tarabilda dirbo Žagarės (Joniškio r.) kultūros namuose meno vadovu, direktoriumi. 1957–1960 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

Nuo 1960 m. jis gyvena Šiauliuose. 1960–1993 m. S. B. Tarabilda buvo Šiaulių "Vairo" dviračių gamyklos kultūros klubo vedėjas, 1993–1994 m. – Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos savanoris.

S. B. Tarabilda tyrinėja Tarabildų giminės kilmęs ir raidą, parašė istorinį straipsnį "Raguva ir Tarabildų giminė", kuris publikuotas "Lietuvos valsčių" serijos monografijoje "Raguva" (2001 m.).

Vedęs, žmona Eugenija Lomonosovaitė-Tarabildienė (g. 1936 m.) – kultūros organizatorė, chorvedė. Vaikai: Audronė Tarabildaitė (g. 1964 m.) – tarnautoja, Darius Tarabilda (g. 1965 m.) – darbininkas.