Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vida DIČIŪNAITĖ
2017-10-23

Vardas: Vida
Pavardė: DIČIŪNAITĖ
Gimimo data: 1957-01-02
Gimimo vieta: Svygarių k. (Zarasų r.)

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, edukologė, savivaldos ir švietimo organizatorė


Tėvai: ? Dičiūnas ir ? Dičiūnienė (?–2006) – energetikai, Antalieptės hidroelektrinės darbuotojai. Augo su seserimi ir broliu.

1964–1971 m. mokėsi Antalieptės (Zarasų r.) vidurinėje mokykloje. Tėvams persikėlus, nuo 1971 m. gyveno Zarasuose, 1971–1975 m. baigė  Zarasų vidurinę mokyklą (dabar – Zarasų "Ąžuolo" gimnazija). 1975–1979 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas), įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą. 

Nuo 1979 m. V. Dičiūnaitė gyvena ir dirba Anykščių rajone, nuo 1984 m. – Anykščiuose.

1979–1983 m. ji dirbo Troškūnų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1983–1990 m. ji buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus mokyklų inspektorė.

1990–1993 m. V. Dičiūnaitė dirbo Anykščių rajono valdybos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 1993–1995 m. – šio skyriaus vyriausiąja inspektore, 1995–1997 m. ir 1998–1999 m. – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo reikalų tarnybos vadove. 1997–1998 m. ir 1999–2001 m. ji buvo šios tarnybos vadovo pavaduotoja.

1996–1998 m. V. Dičiūnaitė neakivaizdžiai baigė Kauno technologijos universitete socialinių sistemų vadybos studijas, yra edukologijos magistrė.

2001–2007 m. ji dirbo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja. Pertvarkius administracijos struktūrą, 2007–2010 m. ji buvo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, 2010–2015 m. – Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja, 2015–2017 m. – Švietimo skyriaus vedėja.

Nuo 2017 m. spalio V. Dičiūnaitė yra Anykščių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinė koordinatorė.

V. Dičiūnaitei suteikta lietuvių kalbos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija, ji taip pat yra vadybos ekspertė, švietimo konsultantė.

Ji buvo Anykščių rajono valstybinės kalbos kvalifikavimo komisijos pirmininkė ir Lietuvių kalbos draugijos Anykščių rajono skyriaus pirmininkė (nuo 1989 m.), Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Anykščių tarybos pirmininkė (1986–1987 m.), Anykščių rajono kultūros tarybos narė, Utenos apskrities švietimo tarybos narė, Anykščių rajono savivaldybės administracinės komisijos narė.

Dabar V. Dičiūnaitė yra Anykščių rajono ugdymo įstaigų vadovų atestacinės komisijos pirmininkė, nevyriausybinės organizacijos "Gelbėkit vaikus" narė, šios organizacijos Anykščių rajono tarybos narė, Anykščių rajono saugaus eismo komisijos narė, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos tarybos narė (nuo 2001 m.).

Ji yra Liberalų ir centro sąjungos narė, šios partijos Anykščių skyriaus sekretoriato vadovė.

V. Dičiūnaitė moka anglų, prancūzų, rusų kalbas. Laisvalaikiu skaito knygas, keliauja.