Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Povilas JANKAUSKAS
2017-10-13

Vardas: Povilas
Pavardė: JANKAUSKAS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Alksnis
Gimimo data: 1922-00-00
Gimimo vieta: Aušros k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas, politinis kalinys


Tėvas Juozas Jankauskas. Augo septynių vaikų šeimoje su trim seserimis ir trim broliais. Brolis Juozas Jankauskas-Vanagas (1929–1949) – laisvės gynėjas, Aro būrio partizanas, žuvęs 1949 m. kovo 16 d. Danišiūnuose.

1945 m. kovą P. Jankauskas išėjo partizanauti, pasirinko Alksnio slapyvardį, buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Aušros būrio, kuriam vadovavo Vincas Laucius-Kirvis, būrio partizanas, paskui Vytauto apygardos Liūto rinktinės Aro būrio, kuriam vadovavo Teodoras Kvyklys-Klajūnas, partizanas.

Nušalinus Klajūną nuo būrio vado pareigų, 1950–1951 m., beveik dvejus metus, jis buvo Aro būrio vadas.

1951 m. spalio 23 d. jis pasitraukė iš kovos ir dar su keturiais Aro būrio partizanais: Ona Paulavičiūtė (g. 1929 m.), Bronium Morkūnu-Diemedžiu (g. 1932 m.), Elena Sprindyte-Alyte (g. 1926 m.) ir Julium Baršausku-Vijokliu (g. 1932 m.) – legalizavosi. Nešini raudona vėliava ir sovietine konstitucija, jie patys atvyko ir pasidavė MGB. Jis buvo pirmasis Vytauto apygardos partizanų vadas, nusprendęs pasirinkti tokią išeitį, kai partizaninės kovos sąlygos tapo ypač sunkios.

1952–1952 m. jis gyveno tėviškėje, dirbo kolūkyje. Vengdamas represijų, jis atliko MGB užduotis – mėgino įkalbinėti kitus pažįstamus partizanus nutraukti kovą ir legalizuotis.

1952 m. P. Jankauskas savanoriškai išvyko į Sibirą (Rusija), kur tuo metu tremtyje gyveno jo artimieji, 1952–1956 m. gyveno ir dirbo Krasnojarsko krašte.

1956 m. ten jis buvo suimtas ir grąžintas į Vilnių, pusmetį kalintas saugumo kalėjime ir 1957 m. nuteistas 25 metus kalėti bei 5 metus tremties. 1957–1972 m. jis buvo kalinamas Mordovijos (Rusija) lageriuose: 7-ajame, 11-ajame ir 3-ajame.

1972 m. išleistas į laisvę ir grįžęs į Lietuvą, čia P. Jankauskas negalėjo prisiregistruoti, todėl išvyko į Latviją. 1972–1991 m. jis gyveno Stučkos rajono Zelvų apylinkėje ir dirbo miško darbininku.

Tik 1991 m. P. Jankauskas grįžo į Lietuvą ir iki gyvenimo pabaigos gyveno Alantoje (Molėtų r.).

Mirė 1997 m. Alantoje (Molėtų r.).

1993 m. rugpjūčio 15 d. Alantoje (Molėtų r.) užrašyti P. Jankausko prisiminimai publikuoti rinkinyje "Aukštaitijos partizanų prisiminimai : "Algimanto" apygarda. II dalis, 2 knyga" (2000 m.).