Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Juozas GAILIUŠIS
2014-10-13

Vardas: Juozas
Pavardė: GAILIUŠIS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kęstutis
Gimimo data: 1914-00-00
Gimimo vieta: Nausodės k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Žemdirbys, laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas


J. Gailiušis buvo ūkininkas.

Pokario metais jis išėjo partizanauti, buvo Kęstučio būrio vadas.

Žuvo 1945 m. gruodžio 31 d. netoli Troškūnų (Anykščių r.) girininkijos. Palaikai buvo užkasti žvyrduobėse dabartinių Troškūnų miestelio kapinių teritorijoje. Lietuvos Atgimimo metais šioje kapinių vietoje įrengus simbolines žuvusiųjų kapavietes, J. Gailiušio kapavietė paženklinta laisvės gynėjo betoniniu paminklu-kryžiumi (autorius – Eligijus Smetona) su įrašu metalinėje lentelėje: "A+A / Juozas Gailiušis / Būrio vadas / 1914 1944-1946".